NOUTĂŢI ÎN TEHNOLOGIA MATERIALELOR (ISBN 978-606-8371-49-1)


Autori:  Gheorghe AMZA, Zoia APOSTOLESCU, Dan NIŢOI, Liviu MORAR, Ionel SARBU

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 149

ISBN: 978-606-8371-14-6

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:    Lexiconul tehnic român atribuie cuvântului ,,tehnologie’’ două sensuri:
– ştiinţa metodelor şi mijloacelor de prelucrare a materialelor;
– ansamblul proceselor, metodelor, procedeelor, operaţiilor etc. utilizate în scopul obţinerii unui anumit produs cu o anumită utilitate socială.

Analizând cele două definiţii şi luând în considerare şi alte sensuri întâlnite în texte de specialitate, se constată că semnificaţia termenului ,,tehnologie’’ a evoluat de la sensul restrâns al ştiinţei metodelor de producţie, la înţelesul larg al ştiinţei tehnicilor umane. Se poate spune că asistăm la o dublă expansiune a noţiunii de tehnologie:
– o expansiune a conţinutului care, limitat iniţial la metodele de muncă, a înglobat treptat şi mijloacele tehnice de producţie pentru ca, în ultima vreme, să cuprindă o sistematizare ştiinţifică a tuturor cunoştinţelor necesare elaborării unor scheme logice, coerente, care să constituie sistemele tehnologice moderne;
– o expansiune a domeniului de acţiune care, limitat iniţial la producţia de bunuri materiale, a inclus apoi prestaţiile de servicii cu caracter tehnic (reparaţiile, transporturile, gospodăria casnică etc.), pentru ca astăzi să se extindă şi în sfera producţiei spirituale (creaţiile artistice, organizarea timpului liber, sportul, turismul etc.).

Având în vedere aceste fenomene se poate afirma că tehnologia este ştiinţaplicării tuturor ştiinţelor. O definiţie mai pe scurt şi cuprinzătoare ar fi:  tehnologia este ştiinţa care studiază toate transformările la care este supusă substanţa în procesele tehnologice de lucru şi modalitatea conducerii acestor transformări în vederea obţinerii produselor necesare societăţii, în condiţii tehnico-economice optime.