PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN INGINERIA ELECTRICĂ (ISBN 978-606-8371-38-2)


Autori:  Claudia POPESCU, Alexandru HEDES, Ovidiu CRAIU, Cristinel MIHALACHE

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 82

ISBN: 978-606-8371-38-2

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:    În trecut proiectarea sistemelor electrice avea la bază mai mult experienţa practică, flerul, respectiv anumite formule de calcul analitic simple, valabile în ipoteze simplificatoare. Modelele de calcul erau uşor de rulat, dar imprecise, necesitând în multe cazuri realizarea unui număr important de prototipuri. Dezvoltarea fără precedent a tehnicii de calcul din ultimele decenii a stimulat dezvoltarea de pachete de programe profesionale de calcul numeric cu nivel ridicat de generalitate şi precizie, capabile să ia în considerare aspecte complexe întâlnite în funcţionarea sistemelor electrice, precum neliniarităţi magnetice, armonici de dantură, cuplaje câmp-circuit-mişcare-comandă etc. Prin calcul numeric pot fi tratate fenomene tot mai complexe ce fac apel la cuplaje multifizică de tipul electromagnetism – transfer de căldură– hidrodinamică, electromagnetism – deformare, evident cu preţul unor eforturi de calcul tot mai importante. Pachetele de programe de calcul numeric actuale au în general la bază modele de circuit, modele de câmp, respectiv modele hibride, de tip câmp-circuit.
Utilizarea noilor mijloace de investigaţie numerică permite estimarea cu un grad mai ridicat de precizie a performanţelor echipamentului, în condiţii tot mai apropiate de realitate, asigurând astfel premisele unei proiectări eficiente. Calculul numeric precis permite reducerea numărului de prototipuri executate necesare pentru identificarea soluţiei optime, realizându-se astfel economii importante privind cheltuielile materiale şi de personal.