ELECTROTEHNICĂ APLICATĂ (ISBN 978-606-8371-35)


Autori:  Dan Ovidiu MICU, Dumitru TOADER, Emil CAZACU, Iosif NEMOIANU

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 91

ISBN: 978-606-8371-35-1

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:   Cursul de “Electrotehnică aplicată” a fost elaborat în cadrul proiectului “Reţea Naţională de Formare Continuă a Cadrelor Didactice din Învăţământul Preuniversitar Profesional şi Tehnic-CONCORD”. Având în vedere destinatarii, cursul a fost conceput astfel încât să acopere subiectele de electrotehnică cele mai des întâlnite în activitatea practică: circuitele de curent continuu, cele de curent alternativ şi circuitele trifazate.

Primul capitol este intitulat “Circuite liniare de curent continuu” şi prezintă elementele de circuit, conexiuni între aceste elemente precum şi metodele de rezolvare ale circuitelor. Autorii acestui capitol sunt conf. dr. ing. Emil Cazacu şi şef lucrări dr. ing. Iosif Vasile Nemoianu.

Al doilea capitol, intitulat “Studiul intuitiv al unor circuite de curent permanent sinusoidal”prezintă o metodă prea puţin aplicată în învăţământul preuniversitar, metoda inversiunii geometrice, o metodă cu care înţelegerea acestor circuite devine extrem de simplă. Autorul este prof. dr. ing. Dan Micu care este şi coordonatorul celor trei capitole.

Al treilea şi ultimul capitol se referă la circuitele cele mai folosite în practică şi se intitulează “Studiul circuitelor trifazate. Aplicaţii industriale”. Autor este prof. dr. ing. Dumitru Toader.

Autorii sunt cadre didactice universitare, cu experienţă în elaborarea cursurilor, din trei centre cu tradiţie în ceea ce priveşte învăţământul politehnic.