CONTROLUL DE CALITATE ÎN METALURGIA EXTRACTIVĂ ȘI PROCESAREA MATERIALELOR METALICE (ISBN 978-606-8371-32-0)


Autori:  Florin ȘTEFĂNESCU, Mihai CHISAMERA, Dănuț COJOCARU, Stelian STAN, Octavian TRANTE
Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 84

ISBN: 978-606-8371-32-0

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:   Cunoaşterea şi controlul temperaturii sunt condiţii esenţiale în procesele de prelucrare la cald specifice industriei procesării materialelor metalice (metalurgia extractivă, fabricaţia de piese prin turnare, sudare sau deformare plastică la cald, tratamentul termic al pieselor, etc.). Un control deficitar al temperaturii într-un flux de procesare la cald a unui material metalic conduce la o serie de efecte negative legate atât de calitatea produsului/semifabricatului (compoziţie chimică, proprietăţi de turnare, structură, proprietăţi fizico- mecanice, etc.) cât şi de eficienţa procesului de fabricaţie (randament termic, consum de energie, consum de materiale refractare, consum de manoperă, etc.) putându-se ajunge la o fabricaţie neeficientă sau la blocarea procesului de fabricaţie. De aceea, temperatura metalului prelucrat trebuie să fie situată strict între limitele determinate şi cerute de tehnologia de fabricaţie şi departamentul de control al calităţii produsului.

Precizia, reproductibilitatea şi fiabilitatea măsurătorilor de temperatură în condiţiile în care aceasta atinge curent valori de ordinul 500…1800 0C (aliaje feroase şi neferoase uzuale) şi 1800… 4000 0C (materiale refractare, aliaje speciale) depind atât de tehnica şi performanţa sistemului de măsurare cât şi de calificarea personalului care manipulează sau întreţine instrumentele de măsură. Alegerea corectă a instrumentului de măsură, în concordanţă cu specificul măsurătorii (corpuri solide, metale/aliaje lichide, mediu gazos, suprafeţe curate,oxidate, sau acoperite de zgură, medii neutre sau corozive, expuneri de scurtă sau lungă durată, etc) contribuie de asemenea la succesul măsurătorii. La alegerea sistemului de măsurare a temperaturii trebuie să se ţină cont de: valoarea maximă a temperaturii de măsurat, precizia indicaţiei aparatului, sensibilitatea aparatului la solicitări mecanice, sensibilitatea aparatului la acţiunea chimică a mediului în care lucrează, distanţa la care se face măsurarea, dacă temperatura trebuie numai citită, înregistrată sau eventual reglată după un program, etc.