METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (ISBN 978-606-8371-30-6)


Autori:  Tiberiu APOSTOL, Cristian DINCĂ
Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 76

ISBN: 978-606-8371-14-6

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte: Definirea, mediului înconjurător ca “ceea ce ne înconjoară” nu se poate face fără legătură cu alţi termeni ca: social, cultural, economic, calitatea vieţii.

Conform dicţionarului Larousse, mediul înconjurător este un ansamblu definit la un moment dat, de agenţi fizici, chimici, biologici şi de factori sociali susceptibili de a avea un efect direct sau indirect, imediat sau în timp, asupra organismelor vii şi a activităţilor umane.

Comisia Europeană defineşte mediul înconjurător ca fiind mediul natural în care noi trăim, cuprinzând aerul, apa, pământul, flora, fauna, precum şi resursele naturale cum ar fi combustibilii fosili şi resursele mineralele. Batelle propune pentru definirea conceptului de mediu, utilizarea noţiunilor de ecosistem şi antroposistem, elemente legate între ele printr-o multitudine de relaţii.

Ecosistemele au în componenţa lor: apa, aerul, solul, fauna (incluzând aici şi omul) şi flora. Relaţiile între aceste elemente sunt de ordin bio-fizico-chimice. Prin definiţie, mediul înconjurător al unui sistem este tot ceea ce îl înconjoară. În consecinţă, mediul înconjurător (raportat la om) este constituit din toate ecosistemele şi toate antroposistemele, deci de planeta noastră în întregime.