ELEMENTE DE ECOLOGIE (ISBN 978-606-8371-28-3)


Autori:  Gabriela Elena DUMITRAN
Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 84

ISBN: 978-606-8371-28-3

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte: 

Ecologia este ştiinţa care studiază modalităţile de interacţiune dintre componentele biotice şi dintre acestea şi componentele abiotice. Astfel, ecologia analizează structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populaţii, comunităţi, biomuri) şi a sistemelor mixte numite ecosisteme. Conştientizarea importanţei condiţiilor de mediu de la a doua jumătate a secolului al XX-lea, a făcut ca semnificaţia termenului de ecologie să se lărgească, astfel că acesta a devenit şi un sinonim pentru ideea de protecţie a mediului înconjurător.

Prin mediul înconjurător se înţelege ansamblul de factori naturali şi artificiali în care un organism trăieşte, din care îşi procură resursele şi în care înapoiază resturile sau materialele refolosibile din procesele de producţie şi de consum. Astfel, între fiecare organism şi mediu există influenţe reciproce complexe, iar adaptarea organismelor la mediu este limitată.

Ecologia ne oferă instrumentele ştiinţifice de evaluare a structurii şi funcţiilor ecosistemelor în timp ce domeniul protecţiei mediului ne oferă instrumentele şi logistica pentru aprecierea cantitativă şi calitativă a impactului antropic, diminuarea impactului şi remedierea efectelor negative.

În cercetările ecologice se folosesc şi metode de investigare proprii altor discipline, cum ar fi metodele matematice necesare în simularea evoluţiei populaţiilor, metodele fiziologice necesare pentru înţelegerea vieţii organismelor sau metodele geologice necesare pentru descrierea proprietăţilor solului, ş.a. Cercetarea ecologică necesită integrarea informaţiilor furnizate de mai multe domenii ştiinţifice, astfel că în afara legăturilor evidente cu biologia, prin studiul interacţiunilor cu materia nevie ecologia utilizează cunoştinţe din alte ştiinţe ale naturii precum: geografie, fizică, chimie etc.

În concluzie, ecologia este o ştiinţă aplicată, al cărei scop este de a dezvolta şi a pune în practică cunoştinţele legate de ocrotirea, amenajarea sau exploatarea ecosistemelor şi a resurselor regenerabile ale biosferei.