SISTEME IERARHIZATE ŞI DISTRIBUITE (ISBN 978-606-8371-26-9)


Autori:  Honoriu VĂLEAN
Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 90

ISBN: 978-606-8371-14-6

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte: Teoria sistemelor de conducere ierarhizate şi distribuite nu este nouă. Ea merge în trecut până în anii ’70. Deşi idei legate de folosirea structurilor ierarhizate şi distribuite în calcul şi conducere au fost publicare încă din anii 1960 şi 1970, bazele unei abordări sistematice a sistemelor ierarhizate au fost puse de Mesarovic, Macko şi Tackahara (1970). La început, studierea sistemelor ierarhizate nu s-a axat pe aspectele practice. Apoi, în literatura de specialitate, teoria controlului ierarhizat a început să piardă din atenţie. Datorită studiilor intense din zilele noastre, ea şi-a recâştigat popularitatea. Sistemele conduse, indiferent de prisma prin care sunt privite – ca instalaţii tehnologice, ansambluri de procese de producţie, sisteme economice – pot fi văzute ca fiind alcătuite din mai multe subsisteme interconectate, eventual dispersate în spaţiu.

Ultimii ani ai secolului trecut, ca și începutul secolului 21, au adus în atenţie caracteristici noi ale sistemelor mari, industriale sau neindustriale. La ora actuală, o întreprindere trebuie să opereze într-un mediu puternic interconectat în reţea, în condiţiile în care cresc preocupările pentru integrarea a numeroase tehnologii diferite, cât şi pentru aspectele de mediu şi sociale.

În consecinţă, proiectarea sistemelor de conducere trebuie să ţină cont de un număr din ce în ce mai mare de factori, ceea ce duce la nevoia de metode şi instrumente de lucru suplimentare. În acelaşi timp, datorită dezvoltărilor tehnologice recente în domeniul calculatoarelor şi al comunicaţiilor, au devenit disponibile instrumente eficiente şi o infrastructură tehnică adecvată, care să sprijine proiectarea şi implementarea sistemelor de conducere actuale pentru aplicaţiile la scară mare.