AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE ŞI CONDUCERE DE PROCES (ISBN 978-606-8371-25-2)


Autori:  Dumitru POPESCU, Cătălin DIMON

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 73

ISBN: 978-606-8371-14-6

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte: Automatica poate fi definită ca fiind acea ramură a ştiinţei şi tehnicii care se ocupă cu studiul metodelor şi a mijloacelor tehnice de conducere a proceselor tehnologice fără intervenţia directă a omului.

O primă caracterizare a procesului tehnologic se poate face prin evidenţierea unui ansamblu de fenomene fizico-chimice, care implică transferuri şi transformări masice şi energetice cu o destinaţie funcţională precizată. O descriere cantitativă a procesului presupune evidenţierea unor mărimi caracteristice, precum şi a dependenţelor dintre acestea, stabilindu-se legăturile cauzale ce guvernează desfăşurarea sa în timp. Astfel de mărimi, în cazul prezentat, pot fi debitele masice şi energetice de intrare şi de ieşire, temperatura T a masei de reacţie, presiunea p din interiorul reactorului, cantitatea totală de reactivi din reactor, etc.