TEHNICI DE DETERMINARE A CALITĂŢII AERULUI (ISBN 978-606-8371-12-2)


Autori:  Tiberiu APOSTOL

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 68

ISBN: 978-606-8371-12-2

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:  Energia curată şi ieftină este un deziderat incontestabil al mileniului actual. Problemele globale, legate de schimbările climatice ireversibile şi efectele asupra oamenilor, faunei şi bunurilor materiale, nu mai pot fi evitate şi trebuie să fie rezolvate în spirit creativ bazat pe mijloacele tehnice actuale. Ele se acutizează prin faptul că populaţia globului creşte vertiginos, că resursele naturale ce o susţin sunt limitate, dar şi pentru faptul că unele naţiuni, în dauna altora, profit necontrolat de un consum energetic şi de un nivel de bunăstare exagerate. Pentru proiectarea instalaţiilor energetice şi pentru optimizarea lor sunt necesare o serie de date primare legate de calitatea combustibililor şi concentraţiile de poluanţi rezultaţi din procesul de ardere. În anii ce vor urma, România trebuie să pună în practică conceptele europene şi să îşi reconsidere oferta privind sistemul de generare a energiei termoelectrice, în perspectiva unei dezvoltări durabile. Va fi nevoie de specialişti în domeniul protecţiei mediului, cu atât mai mult, cu cât aceştia vor fi confruntaţi cu alinierea României la un sistem funcţional european, de protejare a ecosistemului natural şi geoclimatic.

Sistemul energetic naţional este suportul de dezvoltare şi coloana vertebrală pentru orice naţiune care doreşte să se impună în istoria civilizaţiei şi să evolueze în civilizaţie. Energia electrică nu este decât o formă superioară de energie, la baza ei fiind cea legată de energia chimică a combustibililor fosili sau neconvenţionali, utilizaţi preponderent în procesele de ardere. Prevederile pentru acest secol nu întrevăd modificări majore în structura şi concepţia energeticii mondiale, combustibilii fosili vor continua să fie sursa majoritară, în condiţiile în care însă lanţul de valorificare va fi realizat cu randamente sporite, prin implementarea unor tehnologii şi cicluri termodinamice noi. De aceea, este indicat ca să se ofere celor interesaţi metode practice de investigare al calităţii arderii, din multe puncte de vedere. Preţul de cost al oricărui produs conţine o componentă de energie, proporţională cu cota de combustibil utilizată şi calitatea acestuia, tehnologia de conversie şi transmitere a formelor. Astfel, economia de combustibil se răsfrânge direct asupra preţului de cost al bunurilor materiale, dar conduce şi la protejarea calităţii mediului .

Metodele de măsură a emisiilor se supun unor standarde naţionale, care, în mare parte, coincid tematic cu cele europene, în cazul României.