PROCESE ANTROPICE ŞI IMPACT GENERAT ASUPRA MEDIULUI (ISBN 978-606-8371-11-5)


Autori:  Cosmin MĂRCULESCU

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 84

ISBN: 978-606-8371-11-5

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:  Necesarul de energie electrică şi termică al omenirii a atras după sine o evoluţie dinamică în privinţa modalităţilor de acoperire a acestuia. Diversitatea surselor de energie primară, atât ca formă de energie, cât şi ca parametri calitativi şi cantitativi, conduce la o mare diversitate a filierelor de producere a energiei electrice şi termice, în principal datorită tipului de “combustibil”. Alegerea, dezvoltarea şi implementarea unui tip de sistem de producere sau conversie a energiei în cadrul activităţilor antropice nu este strict doar o consecinţă a gradului de dezvoltare tehnologică ci un rezultat al unor factori precum: accesibilitatea la sursele de energie primară; preţul energiei primare; diponibilitatea rezervelor de energie primară; restrictiile de mediu; nivelul investiţiei specifice; strategii energetice, geo-politice, economice.

Dincolo de considerentele politice sau tehnologice, factorii cu influenţă majoră în alegerea unei anumite tehnologii sunt tipul şi disponibilul de energie primară. Conversia energiilor primare în forme de energie utilă este însoţită aproape întotdeauna de o modificare de stare a materiei, cu generarea unor componente cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

Structura consumurilor anuale arată că, deşi se găsesc în cantităţi finite, combustibilii fosili şi nucleari vor continua să acopere cea mai mare parte din nevoile energetice ale lumii.