TEHNOLOGII DE SINTEZĂ ORGANICĂ FINĂ (ISBN 978-606-8371-09-2)


Autori:  Corina CERNĂTESCU, Anca Mihaela MOCANU

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 78

ISBN: 978-606-8371-09-2

Domeniu:  Curs universitar

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte: Plecând de la stadiul actual al progresului tehnic şi tehnologic din industria chimică, sub aspect cantitativ, avînd în vedere producţia realizată pe o linie tehnologică procesele tehnologice pot fi clasificate în patru mari grupe:

  • producţia de masă – capacităţi de producţie de peste 500 tone/zi: petrochimie, rafinării, îngrăşăminte chimice, carbonat de sodiu, metanol etc.
  • producţia de mare tonaj – 5 până la 500 tone/zi: industria de sinteză organică pe bază (alcooli, benzen, clorură de vinil), industria polimerilor, industria prelucrătoare, detergenţi etc
  • producţia de mic tonaj – 50 până la 5000 kg/zi: industria coloranţilor, medicamentelor, cosmeticelor, lacuri şi vopsele, auxiliari textili, catalizatori etc
  • microproducţie – sub 50 kg/zi: reactivi chimici, hormoni, vitamine, vaccinuri, unele medicamente, substanţe odorante şi aromatizate etc.

Limitele prezentate mai sus au caracter orientativ, demarcaţia dintre două categorii apropiate de procese tehnologice fiind difuză şi convenţională.

Transformarea materiilor prime în produse finite sau semifabricate se realizează printr-o succesiune de operaţii de naturã fizicã, chimicã, biochimicã sau chiar operaţii combinate. Ansamblul ordonat al operaţiilor prin care se realizează fabricarea unui produs se numeşte proces tehnologic