POLITICI EUROPENE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE • COMUNICARE INTERCULTURALĂ EUROPEANĂ (ISBN 978-606-8371-01-6)


Autor: Angela BANCIU, Adrian Claudiu STOICA (Politici europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale),
Maria Cornelia BÂRLIBA, Georgeta MARGESCU (Comunicare interculturală europeană)

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 65

ISBN: 978-606-92500-6-8

Domeniu:  Curs universitar – politici în educație și comunicare

Disponibilitate: La cerere
Citește câteva pagini

Despre carte: Cursul Politici europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale se adresează profesorilor din învăţământul preuniversitar profesional şi tehnic şi are menirea de a oferi o bază de informaţie succintă şi actualizată privind dimensiunea europeană a educaţiei, ca parte componentă în dobândirea unei culturi interdisciplinare, în concordanţă cu cerinţele educaţionale actuale.

Obiectivele disciplinei sunt: a) Cunoaşterea politicilor Uniunii Europene privind educaţia şi formarea profesională; b) Însuşirea programului de acţiune în domeniul învăţării şi formării de-a lungul vieţii; c) Dezvoltarea disponibilităţilor de a evalua importanţa şi semnificaţia programelor comunitare în domeniul educaţiei; d) Dezvoltarea abilităţilor de a alcătui diverse programe privind măsuri educaţionale specifice.

Conţinutul tematic al cursului este structurat în trei capitole:

  1. Dimensiunea europeană a educaţiei. Rădăcini istorice şi semnificaţii valorice.
  2. Educaţia şi formarea profesională în cadrul politicilor Uniunii Europene.
  3. Orientări strategice privind educaţia şi formarea profesională în România.

Primul capitol evidenţiază, din perspectivă istorică, legătura strânsă dintre educaţie şi evoluţia societăţii europene. Educaţia a deţinut un rol decisiv în dezvoltarea continentului european, rămânând şi în prezent un element de bază al progresului. Al doilea capitol se referă la integrarea educaţiei şi formării profesionale în peisajul mai larg al politicilor Uniunii Europene. Interesul pentru acest domeniu s-a amplificat pe măsură ce statele membre au înţeles că educaţia şi formarea sunt indispensabile în procesul de integrare economică şi politică. Astfel au apărut programele comunitare, menite să susţină acest sector, şi au fost iniţiate mari strategii de acţiune, precum Procesul Bologna sau Procesul Lisabona. Al treilea capitol pune în lumină dezvoltarea domeniului educaţiei şi formării profesionale în România. În ciuda eforturilor depuse în ultimele două decenii, constatăm că educaţia a constituit un proces anevoios, cu rezultate mai puţin mulţumitoare.