TEHNICI INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICARE – ÎNCEPĂTORI (ISBN 978-606-8371-00-9)


Autor: Răzvan RUGHINIȘ

Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 158

ISBN: 978-606-8371-00-9

Domeniu:  Curs universitar – Tehnologia informației

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte:  Cursul de față se dorește a fi un curs adresat începătorilor în domeniul tehnicilor informaționale computerizate, ce va crea acestora competențe de utilizare a unui calulator, de utilizare a unor programe de procesare de text, de calcul tabelar, de editare prezentări, de utilizare a unor programe de accesare a informațiilor on-line și de comunicare prin poștă electronică, de utilizarea a unor tehnologii de comunicare în timp real online, de setare pentru conectare la rețea, diagnosticare a problemelor hardware și software precum și de lucru cu echipamente periferice.  Astfel, cursul oferă participanților cunoștințele și deprinderile necesare pentru folosirea tehnicilor informaționale computerizate în cadrul unui proces de învățământ modern.

Obiectivele disiplinei sunt:  Proiectarea unei imagini generale asupra modului de utilizarea a unui calculator.  Dobândirea competențelor de bază în utilizarea unui sistem de calcul.  Stabilirea unor competențe de bază în utilizarea unui calculator și a principalelor tipuri de programe de editare de informații.  Familiarizarea cursanților cu abordările moderene – de tip digital – folosite în comunicare  Familiarizarea cursanților cu mijloacele moderne de redactarea a materialelor de tip text.  Familiarizarea cursanților cu mijloacele moderne de realizare a unei prezentări.  Familiarizarea cursanților cu mijloace moderene de realizare a tabelelor de calcul – cu aplicații diverse – calcule financiare, evidență notare, evidență proiecte, etc..  Formarea și dezvoltarea deprinderilor de bază de întreținerea a unui calculator.  Formarea și dezvoltarea deprinderilor de lucru cu echipamente periferice.  Dobândirea competențelor de bază de configurare a setărilor pentru conectare la rețea