Vol. 8, no. 2 / 2016 Annals Series on History and Archaeology


Home |Description | Editorial Board | Instructions for authors | Template  | Archive 


 

Part one – THE HUMAN MIGRATION

 

Abs.Article Ema MILJKOVIĆ, Ionuţ COJOCARU
MIGRATIONS AS A CONSTANT OF SERBIAN HISTORY: ON THE EXAMPLE OF KOSOVO AND METOHIJA UNDER THE OTTOMAN RULE

 

Abs.Article Ema MILJKOVIĆ, Ionuţ COJOCARU
MIGRAŢIILE – O CONSTANTĂ A ISTORIEI SÂRBE: DESPRE KOSOVO ŞI METOHIA SUB CONDUCEREA OTOMANĂ

 

Abs.Article Radu Ştefan VERGATTI
SHORT ESSAY ON THE GREAT MIGRATION

 

Abs.Article Radu Ştefan VERGATTI
MIC ESEU ASUPRA MARII MIGRAŢII

Part two – WAR AND PEACE

Abs.Article Viorel CRUCEANU
OTTO VON BISMARCK – CHAMPION DE LA DISCORDE!

 

Abs.Article Viorel CRUCEANU
OTTO VON BISMARCK – CAMPION AL DISCORDIEI!

 

Abs.Article Stoica LASCU
AROMANIAN REPRESENTATIVES OF ENLIGHTENMENT , THE LATE 18th AND EARLY 19th CENTURIES – CAVALIOTI, DANIIL, UCUTA, ROJA, AND BOIAGI

 

Abs.Article Stoica LASCU
REPREZENTANŢI AROMÂNI AI ILUMINISMULUI, SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA – CAVALIOTI, DANIIL, UCUTA, ROJA ŞI BOIAGI

 

Part three – REVIEWS. NOTES 

Article Ion BUZATU, VIAŢA ŞI TESTAMENTUL LUI DENG XIAOPING, ARHITECTUL MIRACOLULUI CHINEZ ŞI AL CHINEI MODERNE. VISUL CHINEZESC ŞI JUDECATA ISTORIEI, BUCUREŞTI, EDITURA METEOR PRESS, 2016, 159 P. – IOAN SCURTU

 

Article Oltea RĂŞCANU-GRĂMĂTICU, RĂZBOIUL ŞI JERTFA DATORIEI. BĂTĂLIA PENTRU BASARABIA ŞI NORDUL BUCOVINEI, IAŞI, EDITURA PIM, 2016, 454 P. – IOAN SCURTU

 

Article Georgeta GHIONEA, ISTORIA BĂNCILOR URBANE DIN OLTENIA ÎN DATE, STATISTICI ŞI CORESPONDENŢĂ, 1880-1948, ED. CETATEA DE SCAUN, TÂRGOVIŞTE, 2015, 451 P. – RADU ŞTEFAN VERGATTI

 

Article Dumitru CAUC, MONOGRAFIA COMUNEI NEGOMIR, VOL. I – OAMENII ŞI MEDIUL, SOCIETATE ŞI ECONOMIE, P. 1-374, VOL. II – VIAŢA SPIRITUALĂ A LOCALITĂŢII, P. 377-386, PUBLICATĂ SUB PATRONAJUL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE “C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR” AL ACADEMIEI ROMÂNE ŞI AL LIGII CULTURALE “FIII GORJULUI”, EDITURA UNIVERSITARIA, CRAIOVA, 2016 – RADU ŞTEFAN VERGATTI

Part four 

Article IN MEMORIAM – GEORGE G. POTRA, 9 FEBRUARIE 1940 – 17 DECEMBRIE 2015

 

Article  IN MEMORIAM – NICOLAE BOCŞAN, 24 SEPTEMBRIE 1947 – 19 IUNIE 2016