Vol. 8, no. 1 / 2016 Annals Series on History and Archaeology


Home |Description | Editorial Board | Instructions for authors | Template  | Archive 


 

Part one – THE BORDER PROBLEM

Abs.Article Stoica LASCU
LA RECTIFICATION DE LA FRONTIÈRE DU SUD DE LA ROUMANIE, 1913 – CONTEXTE HISTORIQUE ET GÉOPOLITIQUE. QUELQUES TÉMOIGNAGES ROUMAINS

 

Abs.Article Ion M. ANGHEL
THE BORDERS OF GREATER ROMANIA

 

Abs.Article Eric ANCEAU
L’EXPEDITION D’EGYPTE DE NAPOLEON BONAPARTE LA RENCONTRE DE DEUX CIVILISATIONS

 

Part two – MISCELANEA

Abs.Article Mihai D. DRECIN
THE IMPACT OF THE ORADEA CITY ACADEMIC INSTITUTIONS ON THE ROMANIAN WEST, 1780-2015

 

Abs.Article Constantin BURAC
GHEORGHE DUCA AND THE DETHRONEMENT OF ANTONIE RUSET, PRINCE OF MOLDOVIA, 1675-1678

 

Abs.Article Valentin CIORBEA
DOBROGEA BETWEEN 1916 AND1918 IN GERMAN HISTORICAL SOURCES

 

Abs.Article Ioan PÂNZARU
EPICES, ENCENS ET SACREMENTS

 

Part three 

Article  THE ACTIVITY OF THE SECTION OF HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS IN 2015

 

Article PERSONAL REPORTS

Part four – REVIEWS. NOTES

Article Corneliu-Mihail LUNGU, Mihai NICOLAE (coord.) O VIAŢĂ ÎN SLUJBA ISTORIEI. IOAN SCURTU LA 75 DE ANI. VOLUM EDITAT DE EDITURA STEFADINA, BUCUREŞTI, 2015 /640 PP.; IL., FACS./. (STOICA LASCU)

Constantin BUŞE  STUDII DE ISTORIE, MAI TIMPURII ŞI MAI TÂRZII [PROF. UNIV. DR. CORNEL-MIHAIL LUNGU: ARGUMENTE, PP. 9-16], EDITURA ISTROS A MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, BRĂILA, 2015 /396 PP./. (STOICA LASCU)

Daniel CITIRIGĂ   EUROPA CENTRALĂ ŞI TENTAŢIA FEDERALISMULUI. ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (ASOCIAŢIA PENTRU DIALOG INTERCULTURAL ŞI STUDII ISTORICE „INTERMARIUM”) [PREFAŢĂ: PROF. UNIV. DR. IOAN CHIPER, PP. 9-11. POSTFAŢĂ: PROF. UNIV. DR. FLORIN ANGHEL, PP. 385-388], EDITURA CETATEA DE SCAUN, TÂRGOVIŞTE, 2015 /420 PP./. (STOICA LASCU)

ENCICLOPEDIA ROMÂNĂ COORDONATĂ DE CORNELIU DIACONOVICI. CORESPONDENŢA BIROULUI REDACŢIONAL DE LA SIBIU CU COLABORATORII, VOL. I. 1895-1896. EDIŢIE DE DOCUMENTE, NOTE, INTRODUCERE, NOTA ASUPRA EDIŢIEI, GLOSAR ŞI INDICI DE VASILE CIOBANU ŞI ALEXIU TATU, EDITURA ARMANIS (COLECŢIA DOCUMENTELE ASTREI, NR. 1), SIBIU, 2015 /576 PP./. (STOICA LASCU)

DOCUMENTE PRIVIND ISTORIA BRĂILEI. RĂSPUNSURILE LA CHESTIONARELE ODOBESCU ŞI HASDEU, PENTRU JUDEŢUL BRĂILA. EDIŢIE ŞI STUDII INTRODUCTIVE: IONEL CÂNDEA, COSTIN CROITORU, EDITURA ISTROS A MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, BRĂILA, 2015 /642 PP./. (STOICA LASCU)

Mihaela CHELARU, Ioan LĂCĂTUŞU (coord.)   VILICĂ MUNTEANU ARHIVIST, ISTORIC, COLECŢIONAR LA 65 DE ANI. [COLECŢIA] PROFESIONIŞTII NOŞTRI 20), EDITURA EUROCARPATICA, SFÂNTU-GHEORGHE. EDITURA MAGIC PRINT, ONEŞTI, 2016 [PE FOAIA DE TITLU: 2015] /896 PP.; IL., FACS./. (STOICA LASCU)

„ZARGIDAVA”. REVISTĂ DE ISTORIE [BACĂU], XIV, 2015 /284 PP./. (STOICA LASCU)

Ion I. SOLCANU   IOAN HUDIŢĂ. ISTORIC, OM POLITIC ŞI AUTOR DE JURNAL, BUCUREŞTI, EDITURA ENCICLOPEDICĂ, 2015, 642 P. (IOAN SCURTU)

Marian V. URECHE    ISTORIA SERVICIILOR SECRETE ROMÂNEŞTI PÂNĂ LA 1944. VOLUMUL I. DE LA BUREBISTA LA ŞTEFAN CEL MARE (BUCUREŞTI, EDITURA PACO, 2015, 478 P.) VOLUMUL II. DE LA ŞTEFAN CEL MARE LA MIHAI VITEAZUL (BUCUREŞTI, EDITURA PACO, 2015, 560 P.) (IOAN SCURTU)