Vol. 11, no. 1 / 2019 Annals Series on History and Archaeology


Description | Editorial Board | Instructions for authors | Template | Archive

 


STUDII * STUDIES

Abs.Article Viorel BOLDUMA

ASPECTE PRIVIND POLITICA CONFESIONALĂ EXTERNĂ A ŢĂRII MOLDOVEI ÎN PERIODA DOMNIEI LUI IEREMIA MOVILĂ (1595-1600; 1600-1606)

 

Abs.Article Viorel Bolduma

ASPECTS REGARDING THE FOREIGN CONFESSIONAL POLICY OF THE COUNTRY OF MOLDAVIA DURING THE REIGN OF IEREMIA MOVILA (1595-1600; 1600-1606)

 

Abs.Article Ion I. SOLCANU

GIMNAZII, ȘCOLI NORMALE ȘI LICEE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎNFIINŢATE ȘI SUBVENŢIONATE DE GUVERNELE DE LA BUCUREȘTI PENTRU AROMÂNII DIN GRECIA (1880 – 1900)

 

Abs.Article Ion I. SOLCANU

ROMANIAN GYMNASIUMS, PEDAGOGICAL SCHOOLS AND HIGHSCHOOLS ESTABLISHED AND SUBSIDISED BY THE ROMANIAN GOVERNMENTS FOR THE AROMANIANS IN GREECE (1880-1900)

 

Abs.Article Cristina PREUTU, Bogdan CEOBANU

PREZENŢA ARMATEI ROMÂNE ÎN BUCOVINA LA SFÂRȘITUL ANULUI 1918 ȘI ÎNCEPUTUL ANULUI 1919

 

Abs.Article Cristina PREUTU, Bogdan CEOBANU

THE PRESENCE OF THE ROMANIAN ARMY IN BUKOVINA IN LATE 1918 AND EARLY 1919


EVOCĂRI

Article Daniela HADÎRCA, Dr. Lidia PRISAC, Dr. Ion Valer XENOFONTOV

DUMITRU MATCOVSCHI, UN POET ÎN ACADEMIA DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI


NOTE DE LECTURĂ

Article Radu Ștefan VERGATTI

ALBUMUL MACEDO-ROMÂN 1880. SUB DIRECŢIUNEA LUI V. A. URECHIA, BUCUREȘCI: SOCECU SANDER & TECLU, 1880


VIAŢA ȘTIINŢIFICĂ * SCIENTIFIC LIFE

Abs.Article Alexandru Ș. BOLOGA

FONDAREA FILIALEI CONSTANŢA A ASOCIAŢIEI OAMENILOR DE ȘTIINŢĂ DIN ROMÂNIA (1989)

Abs.Article Alexandru Ș. BOLOGA

FOUNDING OF THE CONSTANTZA BRANCH OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS (1989)

Article RAPOARTE ALE MEMBRILOR SECŢIEI PE ANUL 2018