Vol. 10, no. 1 / 2018 Annals Series on History and Archaeology


Home |Description | Editorial Board | Instructions for authors | Template  | Archive 


 

Abs.Article Corneliu-Mihail Lungu
The Return of Bessarabia within the Boundaries of the Country – Internal and External Conditions

Abs.Article Corneliu-Mihail Lungu
Condiţii interne şi externe ale revenirii Basarabiei în hotarele ţării

Abs.Article Jipa Rotaru
March 27, 1918, The Union of Bessarabia with Romania,
The First Link in the Making of the Greater Romania

Abs.Article Jipa Rotaru
27 Martie 1918, Unirea Basarabiei cu ţara, prima verigă în înfăptuirea României Mari

Abs.Article Mihai D. Drecin
The Romanian Press in Interwar Oradea on the 1917-1919. Events as Foundation for the Creation of Great Romania

Abs.Article Mihai D. Drecin
Presa românească din Oradea interbelică despre evenimentele din 1917-1919 ca fundamente ale făuririi României Mari

Abs.Article Ion Zainea
The Great Battles on the Eastern Front in the Summer of 1917, in the Comments of the Hungarian Press in Oradea

Abs.Article Ion Zainea
Marile bătălii de pe Frontul de Est, din vara anului 1917, în comentariile presei maghiare din Oradea

Article RECENZII

Article RAPOARTE DE ACTIVITATE 2017 – MEMBRI