BIBIOTECA AOSR – CĂRŢI PUBLICATE DE EDITURA A.O.Ş.R.

Catalog pdf cu foto coperți

1. TRATAT DE TEHNICĂ A MASAJULUI TERAPEUTIC, VOL. I-II, 2013 ANGHEL DIACONU 978-606-8371-82-5,
978-606-8371-83-2,
978-606-8371-84-9
DIA 13
2. TRATAT DE TEHNICĂ A MASAJULUI TERAPEUTIC ŞI KINETOTERAPIA COMPLEMENTARĂ, VOL. I-II, 2015 ANGHEL DIACONU 978-606-8371-92-4,
978-606-8371-94-8,
978-606-8371-93-1
DIA 13
3. IMUNOLOGIE CLINICĂ, 2013 MIHAELA GHEORGHIU 978-606-8371-78-8 GHE 13
4. ABORDĂRI SPECIFICE INSTRUMENTELOR FINANCIARE ÎN PIAŢA DE FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII DE ÎNTREPRINDERI, 2013 LILIANA MANEA, VALENTINA MINEA 978-606-8371-85-6 MAN 13
5. MĂSURI COMPLEXE DE STOPARE A CRIZEI ŞI SOLUŢII DE REABILITARE A ECONOMIEI NAŢIONALE, 2010 DIONYSIUS FOTA 978-606-92500-7-5 FOT 10
6. REFORMA REFORMEI ROMÂNEŞTI CARE A PRODUS DEZINDUSTRIALIZAREA ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI A PROVOCAT UN DEFICIT EXTERN DE 157 MILIARDE DOLARI, 2011 DIONYSIUS FOTA 978-606-92723-4-3 FOT 11
7. TRĂIM PE O PLANETĂ BOLNAVĂ – DISPERARE ŞI SPERANŢĂ – 2011  

MIRCEA BULGARU

 

978-606-92723-9-9

BUL 11
8. WE LIVE ON A SICK PLANET – DESPAIR AND HOPE –

2011

 

MIRCEA BULGARU

 

978-606-92723-7-4

BUL 11
9. AGRICULTURA ROMÂNIEI ÎN PRMII ANI DE TRANZIŢIE DE LA ECONOMIA CENTRALIZATĂ LA ECONOMIA DE PIAŢĂ, 2012  

MIRCEA BULGARU, LAURENŢIU GUŢESCU, SAMOIL MUNTEAN

 

978-606-8371-62-7

 

BUL 12
10. INFORMAŢIA STATISTICĂ ŞI AGRICULTURA – EVENIMENTE, FAPTE, OAMENI – ABORDARE ISTORICĂ, 2010  

 

LAURENŢIU GUŢESCU

 

 

978-606-92500-6-8

GUŢ 10
11. METODE AVANSATE DE GRADIENT CONJUGAT PENTRU OPTIMIZARE FĂRĂ RESTRICŢII, 2009  

NECULAI ANDREI

978-606-92161-0-1 AND 09
12. ANALIZA SISTEMELOR DE DEPOZITARE FINALĂ A DEŞEURILOR RADIOACTIVE ÎN ROCĂ DE GRANIT, 2009 ALEXANDRU O. PAVELESCU 978-606-92161-2-5 PAV 09
13. SCURTĂ ISTORIE A ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA, 2010  

 

IOAN SCURTU, ŞTEFAN IANCU

978-606-92161-4-9 CÂN 10
14. ISTORIA DUNĂRII, 2011 AURELIAN BLIDARU 978-606-92723-5-0 BLI 11
15. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL – CEA MAI MARE CONFLAGRAŢIE A SECOLULUI XX, 2010  

NICOLAE CIOBANU, MIHAI ŞERBAN

978-606-92161-7-0 CIO 10
16. ÎMPREUNĂ ….. PENTRU SECURITATE, 2010 ROMEO OIŢĂ, ALBERT PATTERSON, CONSTANTIN ONIŞOR 978-606-92161-6-3 OIŢ 10
17. TOGETHER… FOR SECURITY, 2010 ROMEO OIŢĂ, ALBERT PATTERSON, CONSTANTIN ONIŞOR 978-606-92500-8-2 OIŢ 10
18. INDUSTRIA [SEMI]PRIVATĂ PENTRU SECURITATE, 2011 ROMEO OIŢĂ, CONSTANTIN ONIŞOR 978-606-97723-2-9 OIŢ 11
19. CONDIŢIONĂRI LOGISTICE ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII, 2010 EUGEN BĂDĂLAN, MIRCEA UDRESCU, CONSTANTIN MINCU 978-606-92161-5-6 BĂD 10
20. UN OM ÎNTRE OAMENI – MARTIN BERCOVICI, IN MEMORIAM, 2010  

ALEXANDRU CESAR IONESCU, MIHAI OLTENEANU, COSTIN RUCĂREANU

978-606-92500-3-7 CES 10
21. CARACTERIZAREA FILMELOR COMPOZITE COMBINATORIALE OBŢINUTE PRIN METODA ARCULUI TERMOIONIC ÎN VID, 2010  

CRISTIAN PETRICĂ LUNGU, ION MUSTAŢĂ, CORNELIU CONSTANTIN POROŞNICU, ALEXANDRU ANGHEL, IONUŢ JEPU

978-606-92500-1-3 PET 10
22. NEW APPROACH IN MACHINING: TURNING AND DRILLING APPLICATION, 2010  

ALAIN GERARD, MIRON ZAPCIU

978-606-92161-8-7 GER 10
23. ENCICLOPEDIA FRANCMASONERIEI UNIVERSALE, VOLUMUL I, 2011  

RADU COMĂNESCU, ION BASGAN

978-606-92161-6-7

978-606-8371-63-4

COM 11
24. ENCICLOPEDIA FRANCMASONERIEI UNIVERSALE, VOLUMUL II, 2010  

RADU COMĂNESCU, ION BASGAN, PETRE MELEŞTEU

978-606-92161-3-2

978-606-88629-4-4

COM 10
25. INTELLIGENCE ŞI MANAGEMENT STRATEGIC MODERN, 2012 CONSTANTIN ONIŞOR, MIHAIL BĂLAN, CRISTIAN PRUNĂ 978-606-8371-75-7 ONI 12
26. PROCEEDINGS OF RSEEC 2012 – INNOVATION FOR FUTURE! SECTIONS A, B, C, D ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA 978-606-8371-73-3
27. PROCEEDINGS OF RSEEC 2012 – INNOVATION FOR FUTURE! SECTION E – LIVE WOEKING ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA 978-606-8371-74-0
28. COLECŢIA RECONSTITUIRI – OAMENI DE SEAMĂ, ECONOMIŞTI, 2013 BERCA MIHAI, GUŢESCU LAURENŢIU, BOLD ION, BĂCESCU MARIUS 978-606-8304-57-1 BER 13
29. MOARTEA CELULARĂ PROGRAMATĂ ŞI MECANISMELE EI, 2012 GOGU I. GHIORGHIŢĂ 978-606-8371-77-1 GHI 12
30. GHID DE INTERPRETARE A IMAGINILOR CT ŞI RMN

ATLAS DE ANATOMIE SECŢIONALĂ, VOL. 1, 2, 2013

T. TRANDAFIR, M. GHEORGHIU, C. DIMITRIU 978-606-8371-79-5

978-606-8371-80-1

978-606-8371-81-8

TRA 13
31. ARHITECTURI DE REŢELE ŞI INTERNET, 1, 2011 D. GALAŢCHI, T. PETRESCU 978-606-8371-33-7 GAL 11
32. CIRCUITE LOGICE PROGRAMABILE ŞI APLICAŢIILE LOR,  2, 2011  

A. GONTEAN, I. NIŢĂ

978-606-8371-34-4 GON 11
33. PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A CIRCUITELOR IMPRIMATE , 3, 2011  

P. SVASTA, C. IONESCU, N. CODREANU

978-606-8371-02-3 SVA 11
34. MICROCONTROLERE-ARHITECTURĂ ŞI APLICAŢII, 4, 2011  

S. ZOICAN

978-606-8371-04-7 ZOI 11
35. PROGRAMUL SPICE DE SIMULARE A CIRCUITELOR ELECTRONICE, 5, 2011 C. RAVARIU, S. IONEL 978-606-8371-03-0 RAV 11
36. PSIHOPEDAGOGIA COMUNICĂRII, MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI, 6, 2011 I. PORUMB, B. BALGIU, R. C. PACHEF

 

R. C. PACHEF, M. G. DRAGOMIR, T. D. CHICIOREANU

978-606-92723-8-1 POR 11
37. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE, MANAGEMENTUL DE PROIECT,  DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL CARIEREI,  MARKETING EDUCAŢIONAL, 7, 2011 G. C. OPROIU, A. CRIŞAN

 

M. COSTOIU, T. STANCIU

 

M. CARCEA, I. STANCU

 

M. PETROVICI, T. CHICIOREANU

978-606-92723-9-8 OPR 11
38. POLITICI EUROPENE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE, COMUNICARE INTERCULTURĂ EUROPEANĂ, 8, 2011 A. BANCIU, A. C. STOICA

M. C. BÂRLIBA, G. MARGHESCU

978-606-8371-01-6 BAN 11
39. BIOTEHNOLOGII ŞI VALORIFICAREA PRODUSELOR NATURALE, 9, 2011  

D. CAŞCAVAL

978-606-8371-05-4 CAŞ 11
40. CHIMIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, 10, 2011  

A. NEGREA, C. COSTACHE

978-606-8371-06-1 NEG 11
41. TEHNOLOGII CHIMICE GENERALE ORGANICE, 11, 2011 E. DUMITRIU 978-606-8371-07-8 DUM 11
42. TEHNOLOGIA MATERIALELOR, 12, 2011 P. STĂNESCU 978-606-8371-08-5 STA 11
43. TEHNOLOGII DE SINTEZĂ ORGANICĂ FINĂ

13, 2011

 

C. CERNĂTESCU, A. M. MOCANU

978-606-8371-09-2 CER 11
44. TEHNICI DE DETERMINARE A CALITĂŢII AERULUI, 14, 2011  

I. IONEL, F. POPESCU, T. TIBERIU

978-606-8371-12-2 ION 11
45. PROCESE ANTROPICE ŞI IMPACT GENERAT ASUPRA MEDIULUI, 15, 2011  

C. MĂRCULESCU

978-606-8371-11-5 MĂR 11
46. PROTECŢIA RESURSELOR NATURALE, 16, 2011  

C. DINCĂ, G. DUMITRAN

978-606-8371-10-8 DIN 11
47. ELEMENTE DE ECOLOGIE, 17, 2011  

G. DUMITRAN, L. VUŢĂ

978-606-8371-28-3 DUM 11
48. METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, 18, 2011  

T. APOSTOL, C. DINCĂ

978-606-8371-30-6 APO 11
49. TEHNICI INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICARE

ÎNCEPĂTORI, 19, 2011

 

R. RUGHINIŞ

978-606-8371-00-9 RUG 11
50. ELECTROTEHNICĂ APLICATĂ, 20, 2011 D. O. MICU, D. TOADER, E. CAZACU, I. NEMOIANU 978-606-8371-35-1 MIC 11
51. SISTEME DE MĂSURARE ŞI ACHIZIŢII DE DATE, 21, 2011  

M. SĂRĂCIN, T. JURCA, C. ŞORÂNDARU

978-606-8371-36-8 SĂR 11
52. APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE MODERNE, 22, 2011 P. ANDEA, C. POPESCU, L.POPA, F. CĂLIN 978-606-8371-37-5 AND 11
53. PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN INGINERIA ELECTRICĂ, 23, 2011  

C. POPESCU, AL. HEDES, O. CRAIU, C. MIHALACHE

978-606-8371-38-2 POP 11
54. MAŞINI ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE, 24, 2011  

V. NĂVRĂPESCU, C. GHIŢĂ, S. MUŞUROI

978-606-8371-39-9 NĂV 11
55. AGENŢI ENERGETICI, 25, 2011  

E. MINCIUC, P. BLAGA

978-606-8371-16-0 MIN 11
56. MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE ŞI NEELECTRICE, 26, 2011  

P. BLAGA, E. MINCIUC, M. TEMNEANU, C. DONCIU, I. IONEL, D. LELEA, F. FRIGURĂ

978-606-8371-17-7 BLA 11
57. SISTEME DE GENERARE A ENERGIEI ELECTRICE, 27, 2011  

G. DARIE, I. PRISECARU, B. POPA, I. IONEL

978-606-8371-60-3 DAR 11
58. SURSE REGENERABILE, 28, 2011 M. GUSA, I. IONEL, B. POPA, C. IONESCU, M. ISTRATE, V. CENUŞĂ

 

978-606-8371-22-1 GUS 11
59. REŢELE ELECTRICE, 29, 2011 C. BULAC, I. TRIŞTIU, M. GAVRILAŞ, A. PANĂ 978-606-8371-21-4 BUL 11
60. MECANICA MATERIALELOR, 30, 2011  

P. D. BÂRSĂNESCU, D. M. CONSTANTINESCU, N. FAUR

978-606-8371-41-2 BÂR 11
61. COMPONENTELE SISTEMELOR MECANICE ŞI MICROMECANICE, 31, 2011  

N. CONSTANTIN, D. OLARU, C. STICLARU

978-606-8371-42-9 CON 11
62. MECATRONICĂ APLICATĂ, 32, 2011  

GH. PRISĂCARU, M. BERCEA, B. GRAMESCU, V. CIUPE

978-606-8371-43-6 PRI 11
63. METODE MODERNE DE DIAGNOSTICARE A ECHIPAMENTELOR MECANICE, 33, 2011  

C. DRĂGOI

978-606-8371-44-3 DRĂ 11
64. METROLOGIE ŞI CONTROL DIMENSIONAL, 34, 2011  

M. BERCEA, D. BESNEA, M. MATEAS, A. DAVIDESCU

978-606-8371-45-0 BER 11
65. TEHNICI INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICARE

AVANSAŢI, 35, 2011

 

M. MOCOFAN, R. VASIU, D. ANDONE, I. ERMALAI, M. ONIŢA

 

978-606-8371-58-0 MOC 11
66. METODE MODERNE DE DETECTARE A DEFECTELOR, 36, 2011  

GH. AMZA, A. MIHAI, V. POPOVICI, G. JIGA, A. RADUŢA, V. GOANTĂ

978-606-8371-47-4 AMZ 11
67. ROBOŢI INDUSTRIALI, SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE ROBOTIZATĂ, 37, 2011  

A. NICOLESCU, T. DOBRESCU, A. IVAN, C. AVRAM, S. BRAD, I. DOROFTEI, S. GRIGORESCU

978-606-8371-48-1 NIC 11
68. NOUTĂŢI ÎN TEHNOLOGIA MATERIALELOR, 38, 2011  

GH. AMZA, Z. APOSTOLESCU, D. NIŢOI, L. MORAR, I. SÂRBU

978-606-8371-49-8 AMZ 11
69. FABRICAŢIE ASISTATĂ ŞI PROGRAMAREA MUCN, 39, 2011  

L. MORAR, G. ENCIU, A. POPESCU, I. ABRUDAN, M. NICOARĂ, E. CARATA

978-606-8371-40-5 MOR 11
70. PROIECTAREA ASISTATĂ 2D ŞI 3D A MAŞINILOR ŞI SISTEMELOR DE PRODUCŢIE, 40, 2011  

G. CONSTANTIN, R. CONSTANTIN, G. TASCĂ, G. MUSCA, M. VASILESCU

978-606-8371-46-7 CON 11
71. SISTEME DE TRANSPORT, 41, 2011  

Ş. RAICU, V. DRAGU, M. ROŞCA, M. HERMAN

978-606-8371-50-4 RAI 11
72. MAŞINI DE RIDICAT ŞI UTILAJE DE CONSTRUCŢII ŞI TRANSPORT, 42, 2011  

I. CATARAMĂ, E. GHIŢĂ, E. ROŞCA, ŞT. BURCIU

978-606-8371-51-1 CAT 11
73. MENTENANŢA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, 43, 2011  

C. ANDREESCU, G. ANGHELACHE, M. TOMA

978-606-8371-52-8 AND 11
74. LOGISTICA TRANSPORTURILOR, 44, 2011  

Ş. RAICU, M. POPA, G. E. MOCUŢA, ŞT. BURCIU

978-606-8371-29-0 RAI 11
75. TRANSPORTUL MĂRFURILOR SPECIALE, 45, 2011  

D. COSTESCU

978-606-8371-53-5 COS 11
76. MATERIALE METALICE PERFORMANTE FEROASE ŞI NEFEROASE, 46, 2011  

M. CHISAMERA, G. POPESCU, G. NEAGU, V. ŞERBAN, C. DOBRESCU, S. STAN

978-606-8371-54-2 CHI 11
77. CONTROLUL DE CALITATE ÎN METALURGIA EXTRACTIVĂ ŞI PROCESAREA MATERIALELOR METALICE, 47, 2011  

F. ŞTEFĂNESCU, M. CHISAMERA, D. COJOCARU, S. STAN, O. TRANTE

978-606-8371-32-0 ŞTE 11
78. TEHNICI PERFORMANTE DE PRELUCRARE LA CALD A MATERIALELOR METALICE, 48, 2011  

D. RĂDUCANU, M. CHISAMERA, P. TOBOC, A. RĂDUŢĂ, S. STAN

978-606-8371-55-9 RĂD 11
79. MATERII PRIME ŞI MATERIALE FOLOSITE ÎN METALURGIA EXTRACTIVĂ ŞI PROCESAREA MATERIALELOR METALICE, 49, 2011  

S. STAN,  M. CHISAMERA,  F. ŞTEFÂNESCU, P. TOBOC, D. COJOCARU, N. CONSTANTIN

978-606-8371-56-6 STA 11
80. UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE MODERNE ÎN METALURGIA EXTRACTIVĂ ŞI PRELUCRAREA LA CALD A MATERIALELOR METALICE,50, 2011  

P. TOBOC, M. CHISAMERA, S. STAN, N. CONSTANTIN, I. CINCA, O. TRANTE

978-606-8371-57-3 TOB 11
81. MODELARE ŞI SIMULARE, 51, 2011 P. RAICA 978-606-8371-24-5 RAI 11
82. AUTOMATE PROGRAMABILE ŞI MICROPROGRAMARE

52, 2011

C. PETRESCU 978-606-8371-24-5 PET 11
83. AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE ŞI CONDUCERE DE PROCES, 53, 2011  

D. POPESCU, C. DIMON

978-606-8371-25-2 POP 11
84. SISTEME IERARHIZATE ŞI DISTRIBUITE, 54, 2011 H. VALEAN 978-606-8371-26-9 VAL 11
85. PROGRAMAREA APLICAŢIILOR PENTRU CONDUCERE ÎN TIMP REAL, 55, 2011  

C. LUPU, M. DRAGOICEA

978-606-8371-27-6 LUP 11
86. PROGRAMAREA CALCULATOARELOR NUMERICE, 56, 2011  

F. MORARU, C. ODUBASTEANU

978-606-8371-14-6 MOR 11
87. INTRODUCERE ÎN TEHNOLOGII MULTIMEDIA, 57, 2011  

M. MOCOFAN, R. VASIU, D. ANDONE

978-606-8371-59-7 MOC 11
88. REŢELE LOCALE DE CALCULATOARE, 58, 2011  

N. ŢĂPUŞ, R. RUGHINIŞ

978-606-8371-15-3 ŢĂP 11
89. REALIZAREA DE APLICAŢII MULTIMEDIA ON-LINE UTILIZÂND SOFTWARE DEDICAT, 59, 2011  

M. BUCOS, M. ONIŢA

978-606-8371-31-3 BUC 11
90. BAZE DE DATE ONLINE, 60, 2011  

F. RĂDULEACU, AL. BOICEA

978-606-8371-13-9 RĂD 11
91. ANATOMIE CHIRURGICALĂ ŞI OPERATORIE, VOLUMUL III: ABDOMENUL, 2012  

NICOLAE M. CONSTANTINESCU

978-606-8371-65-8

978-606-8371-66-5

CON 12
92. PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONDITION MONITORING, DIAGNOSIS AND MAINTENANCE, CMDM 2011 ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA 978-606-8371-20-7
93. PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONDITION MONITORING, DIAGNOSIS AND MAINTENANCE, CMDM 2013 ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA 2344-245X
94. CIGRÉ SC A1, COLLOQUIUM ON LARGE ELECTRICAL MACHINES AND RENEWABLE GENERATION, PROGRAM, 3-4 SEPTEMBRIE 2013
95. MĂRUL ÎNTRE REALITATE ŞI SIMBOL, 2011 GHEORGHE MUSTAŢĂ 978-606-8371-64-1 MUS 11
96. 75 – VÂRSTA MĂRTURISIRII, 2013 GHEORGHE MUSTAŢĂ 978-606-13-1252-8 MUS 13
97. PE URMELE EVOLUŢIEI, 2011 GHEORGHE MUSTAŢĂ 978-606-92723-0-5 MUS 11
98. EVOLUŢIA PRIN ASOCIEREA ŞI ÎNTRAJUTORAREA ORGANISMELOR, 2010  

GHEORGHE MUSTAŢĂ

978-606-92161-9-4 MUS 10
99. HOMOCROMIE, MIMETISM ŞI ANTROPOMORFISM, 2012 GHEORGHE MUSTAŢĂ, MARIANA MUSTAŢĂ 978-606-8371-68-9 MUS 12
100. OBŢINEREA ŞI CARACTERIZAREA STRATURILOR COMPOZITE DE INTERES PENTRU FUZIUNEA NUCLEARĂ, 2011 CORNELIU-CONSTANTIN POROŞNICU, CRISTIAN PETRICĂ LUNGU, IONUŢ JEPU 978-606-8371-18-4 POR 11
101. UNIVERSUL OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ ROMÂNI, VOL. 1. ŞTIINŢE INGINEREŞTI, 2010  

VASILE CÂNDEA, ION N. CHIUŢĂ, IONUŢ PURICA, MIRCEA POPOVICIU, MIHAI OLTENEANU, LIVIU MIHAI SIMA, RĂZVAN ANDREI IONESCU, DORU URSU

978-606-92500-5-1

978-606-92500-4-4

CÂN 10
102. FIZICA ŞI TEHNOLOGIA CELULELOR SOLARE ŞI SISTEMELOR FOTOVOLTAICE, 2009  

LAURENŢIU FARA, MIHAI RĂZVAN MITROI, VLADIMIR IANCU, SILVIU FARA, DRAGOŞ COMĂNECI, CORNELIU CINCU, CĂTĂLIN ZAHARIA, DUMITRU FINTA, MIHAI IANCU

978-606-92161-1-8 FAR 09
103. THERMOMECANIQUE ET MODELISATION DU COMPORTEMENT DES MATERIAUX, 2012  

ALAIN GERARD, CÉLINE GERARD, OLIVIER CAHUN, MIRON ZAPCIU, CLAUDIU BISU

978-606-8371-19-1 GER 12
104. ANGAJAREA ŞI RĂSPUNDEREA MACROECONOMIEI ÎN ROMÂNIA, 2012  

MARIUS BĂCESCU, ANGELICA BĂCESCU-CĂRBUNARU, MONICA CONDRUZ-BĂCESCU

978-606-8371-67-2 BĂC 12
105. AMINTIRILE UNUI ÎNVĂŢĂTOR ROMÂN DE PE MALUL NISTRULUI, 2010  

SIMEON IONAŞCU

978-606-92723-1-2 ION 10
106. PATRIE, OŞTIRE, EROISM, 2010 EUGEN BĂDĂLAN, FLORIEAN TUCĂ, EUGEN SITEANU 978-606-92500-0-6 BĂD 10
107. PUNCTE CARDINALE ÎNDEPĂRTATE: HELSINKI – TOKIO – CANBERRA, – NOTE ALE UNUI FOST AMBASADOR AL ROMÂNIEI, 2011  

CONSTANTIN VLAD

978-606-92723-3-6 VLA 11
108. ECO-BIO-DIPLOMAŢIA, 2011 DANA COMŞA, ALEXANDRU T. BOGDAN 978-606-8371-61-0 COM 11