BIBLIOTECA AOSR – ŞTIINŢE AGRICOLE, SILVICE, MEDICINĂ VETERINARĂ, FIZICE, MATEMATICE

Catalog pdf cu foto coperți

Nr. crt. TITLU, Anul publicăriiAutori Autori  ISBN Nr. inventar
1. MUNŢII SECOLUL XXI STUDIU COMPARAT AL STRATEGIILOR EUROPENE PRIVIND ZONELE MONTANE CU REFERIRE SPECIALĂ LA ZONA CARPAŢILOR ROMÂNEŞTI BUCUREŞTI 2010 RADU REY

REY 10

2. VEGETAŢIA DENDROSILVICĂ ORNAMENTAL-DEPOLUANTĂ UTILĂ AMENAJĂRILOR DE ARHITECTURĂ PEISAGERĂ DIN PIATRA-NEAMŢ ŞI ÎMPREJURIMI, 2007 LEŢ M. GABRIEL

LEŢ 07

3. TRATAT PENTRU CREŞTEREA PEŞTILOR, 2010 IOAN BUD, VLAD VLĂDĂU, MIRCEA NĂDĂŞANU 978-606-92392-3-0

BUD 10

4. AXIOMATICA PRINCIPIILE ŞI LEGILE ECOLOGIEI, 2010 ION I. DEDIU 978-9975-67-747-9 DED 10
5. TEZAURUL TERMINOLOGIC AL ECOLOGIEI, 2010 ION I. DEDIU 978-9975-67-746-2  

DED 10

6. RADIOBIOLOGIE, 2002 GOGU GHIORGHIŢĂ, GABRIEL CORNEANU 973-8392-09-8  

GHI 02

7. BIOTEHNOLOGIILE AZI, 2005 GOGU GHIORGHIŢĂ, DANIELA PETRESCU NICUŢĂ 973-37-1099-7 GHI 05
8. HAPLOIDIA EXPERIMENTALĂ ÎN CONTEXTUL BIOTEHNOLOGIILOR MODERNE, 2002 GOGU GHIORGHIŢĂ, MARIA PRISECARU 973-31-1582-7 GHI 02
9. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI AGRICULTURĂ DURABILĂ, 2001 CRISTIAN HERA, DAN ŞCHIOPU 973-8115-02-7 HER 01
10. FLORA ŞI VEGETAŢIA JUDEŢULUI ARAD, 2006 AUREL ARDELEANU 973-27-1315-1 ARD 06
11. BIOCHIMIE FOTOSINTEZA  REGLAJUL HORMONAL

INFORMAŢIA GENETICĂ VOL. II, 2007

AUREL ARDELEANU, ALFA XENIA LUPEA 978-973-27-1368-6 ARD 07
12. FLORA MEDICINALĂ A ROMÂNIEI, 2008 AUREL ARDELEANU, GHEORGHE MOHAN 978-973-571-838-1  

ARD 08

13. PRODUCEREA SEMINŢELOR DE CEREALE, LEGUMINOASE PENTRU BOABE ŞI PLANTE TEHNICE, 2007 ION PĂCURAR 978-973-8416-14-7 PĂC 07
14. BIODIVERSITATEA ŞI OCROTIREA NATURII, 2007 ADRIAN BAVARIA, GALLIA BUTNARU, STOICA GODEANU, ALEXANDRU BOGDAN 978-973-27-1569-7 BAV 07
15. BIODIVERSITY OF FARM ANIMALS AND ECO-BIO-ECONOMICS SIGNIFICANCES IN THE FOOD SECURITY CONTEXT, 2012 ALEXANDRU T. BOGDAN 978-973-27-2183-4 BOG 12
16. BIODIVERSITY OF FARM ANIMALS AND ECO-BIO-ECONOMICS SIGNIFICANCES IN THE FOOD SECURITY CONTEXT VOLUME II,  2012 ALEXANDRU T. BOGDAN 978-973-27-2259-6 BOG 12
17. DIVERSITATEA LUMII VII DETERMINATORUL ILUSTRAT AL FLOREI ŞI FAUNEI ROMÂNIEI VOLUMUL III-MEDIUL TERESTRU PARTEA 1, 2010 STOICA PREDA GODEANU 978-973-664-460-3 GOD 10
18. DIVERSITATEA LUMII VII DETERMINATORUL ILUSTRAT AL FLOREI ŞI FAUNEI ROMÂNIEI VOLUMUL III-MEDIUL TERESTRU PARTEA 2, 2010 STOICA PREDA GODEANU 978-973-664-461-0 GOD 10
19. DIVERSITATEA LUMII VII DETERMINATORUL ILUSTRAT AL FLOREI ŞI FAUNEI ROMÂNIEI VOLUMUL III-MEDIUL TERESTRU PARTEA 3, 2010 STOICA PREDA GODEANU 978-973-664-462-7 GOD 10
20. DIVERSITATEA LUMII VII DETERMINATORUL ILUSTRAT AL FLOREI ŞI FAUNEI ROMÂNIEI VOLUMUL IV-MEDIUL SUBTERAN PARTEA 4, 2011  STOICA PREDA GODEANU 978-973-664-540-2 GOD 11
21. PAJIŞTI ŞI PLANTE FURAJERE TEHNOLOGII DE CULTIVARE, 2005 NECULAI DRAGOMIR 973-620-115-5 DRA 05
22. PAJIŞTILE TEMPORARE ÎN CADRUL RELAŢIEI SOL-PLANTĂ-ANIMAL, 2009 NECULAI DRAGOMIR, ELENA PEŢ, CORINA CRISTEA, IOAN PEŢ, CARMEN RECHIŢEANU, MARIA SAUER, IOAN SAUER, IULIAN FRĂŢILĂ 978-973-620-495-1 DRA 09
23.          S STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ SECUIENI NEAMŢ, 2003 TEODOR GHEORGHIU GHE 03
24. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGROZOOTEHNICE-SECUIENI 40 DE ANI DE CERCETARE-DEZVOLTARE (1962-2002), 2002 INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CEREALE ŞI PLANTE TEHNICE-FUNDULEA 973-8014-66-2 02
25. AGRICULTURA UNIUNII EUROPENE SUB IMPACTUL POLITICII AGRICOLE COMUNE, 2006 ZAHIU LETIŢIA, DACHIN ANCA, ION RALUCA, ISTUDOR NICOLAE, MANOLE VICTOR, POPESCU ADELINA, POENARU ŞTEFAN 973-40-0751-3 LET 06
26. ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL CONCEPTE-TRADIŢII-ISTORIE, 2012 ION BOLD, AVRAM CRĂCIUN 978-973-52-1196-7 BOL 12
27. SOLUŢII PENTRU CRIZA ZOOTEHNIEI, PRIN ASIGURAREA INDEPENDENŢEI ŞI SUVERANITĂŢII AGROALIMENTARE DURABILE A ROMÂNIEI  EUROPENE, 2009 ALEXANDRU T. BOGDAN 978-973-27-1802-5 BOG 09
28. TRATAT DE REPRODUCŢIE ŞI ÎNSĂMÂNŢARI  ARTIFICIALE LA SUINE, 1999 A. T. BOGDAN, ŞT. MANTEA, DORINA BOGDAN 973-9305-08-3 BOG 99
29. INNOVATION ACTICITIES IN DENTAL MEDICINE DOCTORAL RESEARCH IN ORDER TO SUSTAIN BIOECONOMY AND BIODIVERSITY DESIDERATA, 2013 ALEXANDRU T. BOGDAN, IUDITH IPATE, BRÎNDUŞA COVACI 978-973-709-675-3 BOG 13
30. TEHNOLOGII DE CULTIVARE A UNOR PLANTE DE CÂMP PENTRU ZONA CENTRALĂ A MOLDOVEI, 2003 ELENA TROTUŞ, CORNELIA LUPU, SILVIA NEGRU, TEODOR GHEORGHIU, NELA CHIRIŢĂ, CARMEN SIRITANU, CĂTĂLINA DRUŢU, VIOREL SIRITANU TRO 03
31. TEHNOLOGII DE CULTIVARE A UNOR PLANTE DE CÂMP PENTRU ZONA CENTRALĂ A MOLDOVEI, 2010 ELENA TROTUŞ,  CĂTĂLINA DRUŢU, ALEXANDRU LUCA,  CORNELIA LUPU, SILVIA NEGRU, ALEXANDRA GHERASIM  

TRO 10

 

32. CURS DE FORMARE ÎN PROFESIA EVALUATOR ŞI AUDITOR DE MEDIU, 2004 DUMITRU PASCU, CAMELIA CĂMĂŞOIU, JULA DORIN, VLADIMIR ROJANSCHI, GABRIEL NĂSTASE, VIOREL POPESCU 973-648-276-6 PAS 04
33. ECOPEISAGISTICĂ, 2005 GHEORGHE S. IONAŞCU 973-725-270-5 ION 05
34. MODELE CULTURALE ALE SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII DIN PERSPECTIVA CULTURII TEHNICE, 2006 LAURA PANĂ 978-973-7838-18-6

973-7838-18-1

 

PAN 06

35. PROTEJAREA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ A PĂDURILOR ROMÂNIEI, 1995 VICTOR GIURGIU 973-0-00130-8 GIU 95
36. DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN -AGRICULTURĂ, BIOLOGIE, SILVICULTURĂ-, 2001 ANCA CERNESCU, MIRCEA GOIAN, ADINA BERBECEA, TIBERIU TOPOR, ALEXANDRU MOISUC 973-8215-27-7 CER 01
37. DIVERSITATEA LUMII VII, VOLUMUL II-APELE CONTINENTALE, PARTEA 1, 2, 2002 STOICA PREDA GODEANU 973-98248-5-4

973-98248-6-2

GOD 02
38. AGRICULTURA ŞI POLITICIANISMUL UN SECOL DE POLITICĂ AGRARĂ ÎN ROMÂNIA 1907-2007, 2007 CONSTANTIN DROPU 978-973-670-261-7 DRO 07
39. BIOLOGIE VEGETALĂ VOL. 1, 2012 IULIANA CAZIMIR 978-973-40-0959-6

978-973-40-0960-2

CAZ 12
40. MORFOLOGIA ŞI ANATOMIA PLANTELOR, 2002 ADRIAN BAVARU, RODICA BERCU 2.973-644-104-0 BAV 02
41. VECHI SOIURI ROMÂNEŞTI DE VIŢĂ DE VIE 2006, 2010 ION M. PUŞCĂ 978-973-8334-20-5 PUŞ
42. ACADEMICIANUL BORIS GĂINĂ

REALIZĂRI LA 65 DE ANI

BIOBIBLIOGRAFIE, 2012

AURELIA HANGANU, ELENA COROTENCO 978-9975-62-326-1 HAN 12
43. SUBSTANŢE BIOLOGIC ACTIVE DIN ORGANISME MARINE, 1992 MIHAI ŞERBAN, NATALIA ROŞOIU 973-27-0245-1 ŞER 92
44. FOLOSIREA RAŢIONALĂ A ERBICIDELOR, 1980 ION CEAUŞESCU, CONSTANTIN PINTILIE, NICOLAE ŞARPE, ALEXANDRU IONESCU  

CEA 80

45. POLIPLOIDIA ŞI ANEUPLOIDIA LA PLANTE, 1975 P. RAICU, A. MIHĂILESCU, C. POPESCU, D. DUMA, R. CHIRILĂ RAI 75
46. TEHNOLOGII NOI DE EXTRACŢIE ŞI IZOLARE A UNOR SUBSTANŢE BIOLOGIC ACTIVE DIN FLORA ROMÂNIEI, 2005  

RODICA BUZDUGAN

973-87023-4-8  

BUZ 05

47. CULTURA PAJIŞTILOR ŞI A PLANTELOR FURAJERE, 2004 VASILE VÎNTU, ALEXANDRU MOISUC, GHEORGHE MOTCĂ, IOAN ROTAR 973-7921-47-X  

VÎN 04

48. PRINCIPII PRIVIND TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR, 2004 ALEXANDRU MOISUC, IONEL SAMFIRA, PAUL PÎRŞAN, FLORIN IMBREA 973-620-128-7 MOI 04
49. TEHNOLOGIA PLANTELOR FURAJERE, 2003 LUMINIŢA COJOCARU, ALEXANDRU MOISUC 973-620-072-8 COJ 03
50. GAZONUL

ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ, 2001

ALEXANDRU MOISUC, CLAUDIA PLEŞA, CAMELIA GIUCHICI 973-8287-00-6 MOI 01
51. PAJIŞTI NATURALE ŞI EXPLOATAŢII ECOLOGICE, 2001 MOISUC ALEXANDRU, SAMFIRA IONEL, CARRERE PASCAL 973-8287-02-2 MOI 01
52. PLANTELE FURAJERE ŞI AGRICULTURA, 2002 GEORGETA RAŢĂ, ALEXANDRU MOISUC, IONEL SAMFIRA 973-8391-54-7 RAŢ 02
53. APA ŞI AGRICULTURA, 2004 GEORGETA RAŢĂ, ALEXANDRU MOISUC, IONEL SAMFIRA, RALUCA-FELICIA SILION, OANA BOLDEA 973-661-351-8 RAŢ 04
54. PRINCIPII MODERNE ÎN AMELIORAREA PLANTELOR, 1989 A. S. POTLOG, Z. SUCIU, A. LĂZUREANU, G. NEDELEA, A. MOISUC 973-36-0067-9 POT 89
55. AMELIORAREA PLANTELOR FURAJERE ŞI PRODUCEREA SEMINŢELOR, 1998 PAUL VARGA, ALEXANDRU MOISUC, MIRCEA SAVATTI, MIRCEA SAVATTI, MARIA SCHITEA, CONSTANTIN OLARU, NICOLAE DRAGOMIR, MIRCEA SAVATTI JR. 973-9063-00-5  

 

VAR 98

56. CULTURA PLANTELOR FURAJERE, 2002 ALEXANDRU MOISUC, DRAGAN DUKIČ 973-8391-95-4 MOI 02
57. ECOPRATOTEHNICĂ, 2007 IONEL SAMFIRA, ALEXANDRU MOISUC 978-973-620-294-0 SAM 07
58. CULTURA PAJIŞTILOR ŞI A PLANTELOR FURAJERE, 1991 C. BĂRBULESCU, GH. MOTCĂ, I. PUIA, AL. MOISUC  

BĂR 91

59. GAZONUL, 2008 ALEXANDRU MOISUC, VERONICA SĂRĂŢEANU 978-973-8287-54-9 MOI 08
60. OAMENII DE SEAMĂ AI ŞTIINŢEI AGRICOLE ROMÂNEŞTI (I), 2006  

VIOREL-IULIAN PEŞTEAN

973-7876-35-0

973-7876-32-6

PEŞ 06
61. OAMENI DE SEAMĂ AI ŞTIIŢEI AGRICOLE ROMÂNEŞTI (II), 2006 VIOREL-IULIAN PEŞTEAN 973-7876-35-0

973-7876-33-4

PEŞ 06
62. PROBLEME ACTUALE ÎN AMELIORAREA PLANTELOR, 1982 A. S. POTLOG, Z. SUCIU, A. MOISUC, G. NEDELEA POT 82
63. SECURITATEA ECOLOGICĂ ŞI NAŢIONALĂ A STATELOR ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII, 2005 CONSTANTIN GH. MARINESCU MAR 05
64. TEHNOLOGII DE CULTURĂ LA PLANTELE DE CÂMP, 1998 VALENTIN NEDEFF 9975-910-09-2 NED 98
65. ECONOMIŞTI AGRARI ŞI STATISTICIENI, 2011 IOAN NICULAE ALECU, ION BOLD, LAURENŢIU GUŢESCU 978-973-40-0915-2 ALE 11
66. METODE DE IDENTIFICARE A UNOR PRINCIPII ACTIVE DIN PLANTE MEDICALE, 2009 NICULAE ANTOHE, RAMONA VERDEŞ, ELENA IONESCU 973-702-729-9 ANT 09
67. CONSULTANŢA AGRICOLĂ, 2008 AGATHA POPESCU 978-973-1838-17-5 POP 08
68. CRESCĂTORIA DE PREPELIŢE, 2010 MIHAELA VASIOIU 978-606-92709-2-9 VAS 10
69. ALBINELE ŞI ALBINĂRITUL, 2011 IOANA TUDOR 978-606-92709-5-0 TUD 11
70. GENETICA REPRODUCŢIEI ANIMALE, 1982 STELIAN OPRESCU, VASILE OŢEL OPR 82
71.          I INTRODUCERE ÎN CITOGENETICA ANIMALĂ, 1971 STELIAN OPRESCU OPR 71
72. CONSERVAREA FONDULUI GENETIC ÎN AMELIORAREA ANIMALELOR, 1977 STELIAN OPRESCU OPR 77
73. MEDICINA LEGALĂ VETERINARĂ, 1994 TRAIAN ENACHE 973-571-003-X ENA 94
74. MEDICINA LEGALĂ VETERINARĂ VOLUMUL I, 1997 TRAIAN ENACHE 973-571-003-X ENA 97
75. MEDICINA LEGALĂ VETERINARĂ VOLUMUL II, 1997 TRAIAN ENACHE 973-571-184-2 ENA 97
76. BIOLOGIA ŞI PATOLOGIA REPRODUCŢIEI, 1972 N. GLUHOVSCHI, GH. DRUGOCIU, FL. SEICU, I. DUMITRESCU GLU 72
77. PROTECŢIA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA BUCUREŞTI 17-30 IUNIE 1993 93
78. PROTECŢIA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA II BUCUREŞTI 17-30 IUNIE 1993 93
79. BULETINUL DE ECOLOGIE VOL. 2, 1985  

M. BARNEA, P. GÂŞTESCU, S. GODEANU, I. PUIA, A. VĂDINEANU, V. SORAN

 

 

 

BAR 85

80. RECURS LA TRADIŢIA SATULUI OPINII AGROSILVOPASTORALE, 2012 TEODOR MARUŞCA 978-606-19-0076-3 MAR 12
81. GOSPODĂRIREA DURABILĂ A PAJIŞTILOR DIN ZONA RURALĂ MONTANĂ, 2013 TEODOR MARUŞCA, OLIVIU G. POP 978-606-8484-20-4 MAR 13
82. GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE, 2010 TEODOR MARUŞCA, VASILE MOCANU, ETC. 978-973-598-786-2 MAR 10
83. TRATAT DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ A HABITATELOR DE PAJIŞTI ŞI TERENURI DEGRADATE MONTANE, 2010 TEODOR MARUŞCA 978-973-598-787-9 MAR 10
84. PLANIFICAREA DE MEDIU ŞI GESTIUNEA RESURSELOR NATURALE, 2006 MIHAI BERCA 973-40-0752-1 BER 06
85. 50 ANI ÎN CĂUTAREA IDENTITĂŢII, 2013 CORNELIU IOAN BUCUR 978-973-117-446-4 BUC 13
86. DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢELE EXACTE EN 2, ENERGETICĂ NUCLEARĂ 2002 GLEB DRĂGAN 973-27-0947-2

973-27-0747-X

DRĂ 02
87. DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢELE EXACTE ELTH 4, 2000  GLEB DRĂGAN 973-27-0799-2

973-27-0747-X

DRĂ 00
88. DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢELE EXACTE ELTH 6, 2000  

GLEB DRĂGAN

973-27-0805-0

973-27-0747-X

DRĂ 00
89. DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢELE EXACTE IU 1 – LITERA A, 2003  

GLEB DRĂGAN

973-27-1059-4

973-27-0747-X

DRĂ 03
90. DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢELE EXACTE IU 2 – LITERA B, 2003  

GLEB DRĂGAN

973-27-1060-8

973-27-0747-X

DRĂ 03
91. DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢELE EXACTE

TEX  3 – LITERA C, 2004

 

GLEB DRĂGAN

973-27-1142-6

973-27-0747-X

DRĂ 04
92. DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢELE EXACTE TEX 4 – LITERELE D-E, 2005  

GLEB DRĂGAN

973-27-1293-7

973-27-0747-X

DRĂ 05
93. DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢELE EXACTE TEX 5 – LITERELE F-G, 2005  

GLEB DRĂGAN

973-27-1294-5

973-27-0747-X

DRĂ 05
94. DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢELE EXACTE TEX 6 – LITERELE H-L, 2005  

GLEB DRĂGAN

973-27-1295-3

973-27-0747-X

DRĂ 05
95. EVALUAREA COMPUTERIZATĂ A CUNOŞTINŢELOR, 2002 MIHAI EXARHU 973-685-444-2 EXA 02
96. PASCAL ŞI TURBO PASCAL LIMBAJUL PASCAL CONCEPTE FUNDAMETALE VOL. 1, 1992  

T. BĂLĂNESCU, M. GHEORGHE, S. GAVRILĂ, L. SOFONEA, H. GEORGESCU, I. VĂDUVA

973-31-0430-2

973-31-0431-0

BĂL 92
97. PASCAL ŞI TURBO PASCAL LIMBAJUL PASCAL CONCEPTE FUNDAMETALE VOL. 2, 1992 T. BĂLĂNESCU, M. GHEORGHE, S. GAVRILĂ, L. SOFONEA, H. GEORGESCU, I. VĂDUVA 973-31-0430-2

973-31-0432-9

BĂL 92
98. INIŢIERE ÎN FORTRAN, 1972 ST. NICULESCU NIC 72
99. STANDARDE DE COMUNICAŢIE PENTRU INSTRUMENTAŢIE PROGRAMABILĂ, 1999 RODICA STOIAN 973-652-026-9 STO 99
100. PRELUCRAREA ŞI ANALIZA IMAGINILOR, 1999 CONSTANTIN VERTAN 973-9475-71-X VER 99
101. PROGRAMAREA ÎN FORTRAN, 1971 PETRE DIMO DIM 71
102. PROGRAMARE SISTEMATICĂ ÎN LIMBAJELE PASCAL ŞI FORTRAN, 1984 LUCA-DAN ŞERBĂNAŢI, VALENTIN CRISTEA, FLORICA MOLDOVEANU, VALERIU IORGA ŞER 84
103. METODE ŞI SISTEME ÎN INFORMAREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, 1972 MARIA MANOLESCU-CHIVU, GEORGETA LĂZĂRESCU MAN 72
104. PROGRAMAREA ÎN LIMBAJUL DE ASAMBLARE  LAF, 1981 DAN N. DOBRESCU, LEONARD HOROBEŢ-STOIAN DOB 81
105. MICĂ ENCICLOPEDIE TEHNICĂ ILUSTRATĂ, 1973 CARMEN ZGĂVÂTDICI ZGA 73
106. EVALUAREA COMPUTERIZATĂ A CUNOŞTINŢELOR, 2002 MIHAI EXARHU 973-685-444-2 EXA 02
107. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ECDL MODULUL 1, 2009 ANA DULU 973-99140-6-3 DUL 09
108. ECDL START MODULE OBLIGATORII 2, 3, 7, 2009 ANA DULU 973-99140-7-1 DUL 09
109. CALCUL TABELAR EXCEL ECDL MODULUL 4, 2008 ANA DULU 973-99140-8-X DUL 08
110. BAZE DE DATE ACCESS ECDL MODULUL 5, 2009 ANA DULU 973-99140-9-8 DUL 09
111. PREZENTĂRI POWER POINT ECDL MODULUL 6, 2009 ANA DULU 973-86973-0-1 DUL 09
112. PARCUL NAŢIONAL AL ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII PROPUNERE DE REALIZARE, 2010 MIHAI MIHĂIŢĂ 978-973-720-312-0 MIH 10
113. TURBO PASCAL 6.0, 1992 VALENTIN CRISTEA, EUGENIA KALISZ, IRINA ATHANASIU, ALEXANDRU PĂNOIU 973-601-010-4 CRI 92
114. CALCULATOARE PERSONALE MS-DOS 4.01, 1991 VLAD ŢEPELEA, CRISTIAN LUPU 973-601-005-8 ŢEP 91
115. FORMAREA FORMATORILOR CA EDUCATORI AI CREATIVITĂŢII, 1998 SANDA MARINA BĂDULESCU 973-30-5946-3 SAN 98
116. ESEU DESPRE FUNDAMENTELE MODELĂRII MATEMATICE, 2012 NECULAI ANDREI 978-973-27-2204-6 AND 12
117. PRIVIREA LUI GOPO, 2008 GRID MODORCEA 978-973-88755-3-1 MOD 08
118. DESTIN ŞI FILM, 2009 SERGIU NICOLAESCU 978-973-88755-5-5 NIC 09
119. DINAMICA SISTEMELOR ELECTORALE, 2007 OCTAVIAN OPRIŞ, GRIGORE STAMATE, TIBERIU-CSABA KOVACS, ANA-MARIA PĂTRU 978-973-88239-7-6 OPR 07
120. GENERALUL DE BRIGADĂ DOROFTEI GHERMĂNESCU UN TRANSMISIONIST DE GENIU, 2013 GRIGORE STAMATE, TEODOR PETRE 973-87426-3-3 STA 13
121. THE END OF QUANTUM THEORY, 2008 MIHAI HODOROGEA 978-973-88755-1-7 HOD 08
122. UN PĂCĂTOS LA ATHOS, 2005 GRID MODORCEA 973-867274-0 MOD 05
123. PERSONALITATEA ŞI PERSONALITĂŢILE GRUIULUI, VOLUMUL I, 2012 GRIGORE STAMATE, TEODOR PETRE, ION SAMOILĂ 978-606-8206-16-5

978-606-8206-14-1

STA 12
124. ESTETICA LITERARĂ 2, 1995 IGANT FLORIAN BOCIORT 973-96532-9-4 BOC 95
125. ANALIZA NUMERICĂ NELINIARĂ A STRUCTURILOR

VOLUMUL I FUNDAMENTE DE CALCUL, 2004

 

MIRCEA IEREMIA

973-7797-36-1

973-7797-37-X

IER 04
126. ANALIZA NUMERICĂ NELINIARĂ A STRUCTURILOR

VOLUMUL II MODELAREA RĂSPUNSULUI STRUCTURAL, 2005

 

MIRCEA IEREMIA

973-7797-36-1

973-7797-75-2

IER 05
127. ELASTICITATE, PLASTICITATE, NELINIARITATE, 1998 MIRCEA IEREMIA 973-9402-06-2 IER 98
128. LEGILE GÂNDIRII MODALE ÎN ŞTIINŢELE EXPERIMENTALE, 1990 IONEL I. PURICA 973-27-0134-X PUR 90
129. METODE ŞTIINŢIFICE ÎN DEZVOLTAREA INDUSTRIEI CHIMICE MODERNE, 1979 MIHAIL FLORESCU FLO 79
130. GRUPURI ŞI ALGEBRE LIE, 1988 LIVIU NICOLESCU NIC 88
131. PROGRESE ÎN APLICAŢIILE TEHNICII NUCLEARE, 1970 IONESCU A. GEORGE-ION GEO 70
132. CULEGERE DE PROBLEME DE GEOMETRIE DIFERENŢIALĂ, 1987 LIVIU NICOLESCU, GABRIEL PRIPOAE NIC 87
133. MATEMATICA MODERNĂ 1, 1967 PAPY PAP 67
134. METODE MATEMATICE ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ, 1971 ANDREI GLŰCK GLU 71
135. MATEMATICA ORGANIZĂRII, 1971 M. MALIŢA, C. ZIDĂROIU MAL 71
136. MATEMATICI PENTRU INGINERI VOL. 11, 1971 L. J. NICOLESCU, M. I. STOKA NIC 71
137. PROGRAMAREA MATEMATICĂ, 1967 GHEORGHE MIHOC, ILEANA NĂDEJDE MIH 67
138. ECUAŢII DIFERENŢIALE PRIN PROBLEME, 1993  

VASILE GLĂVAN, VALERIU GUŢU, ALEXANDRU STAHI

 

GLĂ 93

139. CULEGERE DE PROBLEME DE ANALIZĂ FUNCŢIONALĂ, 1981 EUGEN POPA POP 81
140. INTRODUCERE ÎN TEORIA OPERATORILOR LINIARI, 1975 V. I. ISTRĂŢESCU IST 75
141. SEMIGRUPURI DE CONTRACŢII NELINIARE ÎN SPAŢII BANACH, 1974 VIOREL BARBU BAR 74
142. TEORIA PROBABILITĂŢILOR ŞI STATISTICA MATEMATICĂ, 1962 GEORGE CIUCU, GABRIEL SÎMBOAN CIU 62
143. ELEMENTE DE PROGRAMARE LINIARĂ, 1971 ERNEST DANI DAN 71
144. ELITE ALE CERCETĂTORILOR DIN ROMÂNIA MATEMATICĂ-FIZICĂ-CHIMIE, 2004 PETRE T. FRANGOPOL 973-686-641-6 FRA 04
145. CURS DE FIZICĂ GENERALĂ VOL. 2, 1952 S. E. FRIŞ, A. V. TIMOREVA FRI 52
146. CURS DE FIZICĂ GENERALĂ VOL. 3, 1954 S. E. FRIŞ, A. V. TIMOREVA FRI 54
147. INTRODUCERE ÎN FIZICA STATISTICĂ, 1954 V. G. LEVICI LEV 54
148. STILISTICA FUNCŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE LIMBAJUL POEZIEI CULTE, 1985 I. COTEANU COT 85
149. CURS DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STUDENŢII STRĂINI DIN ANII I-II, 1979 PETRE ANGHEL, N. N. CONSTANTINESCU, VIOREL COSMA, CLAUDIU GIURCĂNESCU, DINU C. GIURESCU, ION JUCONI, EDMOND NICOLAU, VIORICA NICOLAU, RADU ANESTE PETRESCU, NISTOR PRISCA, GEORGE SANDA, RAOUL ŞORBAN, MARIA ZAHARIA ANG 79
150. CURS DE LIMBA ROMÂNĂ VOL. II, 1973 ION POPESCU POP 73
151. ÎNDREPTAR ORTOGRAFIC, ORTOEPIC ŞI DE PUNCTUAŢIE, 1971 71
152. ISTORIA LITERATURII UNIVERSALE, VOL. II, 1973 ION ZAMFIRESCU, MARGARETA DOLINESCU ZAM 73
153. ISTORIA LITERATURII UNIVERSALE

MANUAL PENTRU CLASA A XI-A, 1968

N. I. BARBU, OVIDIU DRIMBA, ROMUL MUNTEANU, EDGAR PAPU BAR 68
154. TENDINŢELE ACTUALE ALE LIMBII ROMÂNE, 1968 AL. GRAUR GRA 68
155. SINTEZE DE ISTORIA LITERATURII ROMÂNE SANDA RADIAN, VENERA DOGARU RAD
156. SCRIITORI ROMÂNI, 1978 MIRCEA ANGHELESCU, ETC ANG 78
157. LOCUL LUI H. TIKTIN, MEMBRU DE ONOARE AL ACADEMIEI ROMÂNE ÎN LINGVISTICA ROMÂNEASCĂ, 2006 ALEXANDRA ARDELEA 973-27-1374-7

978-973-27-1374-7

ARD 06
158. RAPORT DE CERCETARE STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND SISTEMELE DINAMICE. SUSCEPTABILITĂŢI DE APLICAŢII ÎN DOMENIUL SPAŢIAL, 1997 RADU VOINEA VOI 97
159. ECUAŢII LINIARE CU DERIVATE PARŢIALE, 1983 S. G. MIHLIN MIH 83
160. CONFERINŢA NAŢIONALĂ A ENERGIEI, 2002 GHEORGHE BĂLAN BĂL 02
161. BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI MIRCEA FILIPOIU
162. GHID ÎNCĂLZIRE LOCUINŢE, 2008
163. LIVING ENERGY, 2009
164. INFORMAŢIE ŞI TRANSMITERE DE DATE, 1996 SORIN KEVORCHIAN KEV 96
165. NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF ROMANIA, 2013-2020-2030 978-973-0-06133-8
166. BAZELE MICROPROCESOARELOR, 1998 LIVIU KREINDLER, RADUCU GIUCLEA 973-9254-91-8 KRE 98
167. CIRCUITE INTEGRATE LINIARE, 1984 M. BODEA, A. VĂTĂMĂŞESCU BOD 84
168. CIRCUITE INTEGRATE LINIARE

APLICAŢII, 1986

M. CIUGUDEAN, I. BOGDANOV, V. TIPONUŢ, H. CÂRSTEA, M. E. TĂNASE, A. FILIP CIU 86
169. ÎNDRUMAR PENTRU ELECTRONIŞTI

RADIO ŞI TELEVIZIUNE, 1986

C. GĂZDARU, C. CONSTANTINESCU GÂZ 86
170. CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE, 1983 RÂPEANU R., CHIRICA O., GHEORGHIU V., ETC. RAP 83
171. INGINERIA PROGRAMĂRII, VOL. 1, 1985 ILIE VĂDUVA, VASILE BALTAC, VASILE FLORESCU, ION FLORICICĂ, MIHAI JITARU VĂD 85
172. CIRCUITE INTEGRATE CMOS, 1986 IULIAN ARDELEAN, HORIA GIUROIU, LIVIU-LICĂ PETRESCU ARD 86
173. CALCULUL DINAMIC AL STRUCTURILOR, 1991 N. POSEA 973-31-0287-5 POS 91
174. AGENDA RADIOELECTRONISTULUI, 1989 NICOLAE DRĂGULĂNESCU DRĂ 89
175. ELECTRONICA DE PUTERE, 1991 ŞERBAN BÎRCA-GĂLĂŢEANU, DAN ALEXANDRU STOICHESCU, PANTELIMON CONSTANTIN GĂL 91
176. UTILAJUL ŞI TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR MECANICE, CLASA A IX, X-A, 1980 GH. ZGURĂ, E. ARIEŞANU, GH. PEPTEA ZGU 80
177. MECANISME, CLASA A XI ŞI ŞCOLI PROFESIONALE, 1985 NICOLAE I. MANOLESCU, MIRCEA MIHAIL POPOVICI MAN 85
178. MEMORATORUL RADIOTEHNICIANULUI, 1985 STELIAN LOZNEANU, LACZKO ARPAD LOZ 85
179. REPERE ALE INGINERIEI ROMÂNEŞTI, 2000 MIHAI MIHĂIŢĂ, FLORIN TEODOR TĂNĂSESCU, MIHAI OLTENEANU 973-8130-15-8 MIH 00
180. NAŢIONAL GEOGRAFIC, SEPTEMBRIE 2009 CRISTIAN LASCU 1583-6541 LAS 09
181. ELECTRICITATEA LA 120 DE ANI DE UTILIZARE ÎN BUCUREŞTI, 2003 ŞTEFAN GHEORGHE 973-86289-4-6 GHE 03
182. CONSERVAREA ENERGIEI ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ, VOL. III, 1981
183. INVENTATORI ROMÂNI, 2000 PETRU CIONTU 973-96400-4-4

973-8130-02-6

CIO 00
184. INSTRUCŢIUNI PRIVIND STABILIREA SCHIMBULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎNTRE D.G.P.E.E.T, D.G.T.D.E.E. ŞI DEN, 1995 VICTOR VAIDA VAI 95
185. CONDIŢII TEHNICE IMPUSE ECHIPAMENTELOR DE MĂSURĂ
186. INTRODUCERE ÎN MICROPROCESOARE, 1985 GHEORGHE TOACŞE TOA 85
187. INTRODUCERE ÎN TEORIA CUNOAŞTERII, 2002 HERBERT SCHNÄDELBACH 978-973-47-0153-7 SCH 02
188. ELEKTRISCHE MEßGERÄTE UND MEßEINRICHTUNGEN, 1963 A. PALM PAL 63
189. ELEKTRISCHE MEßGERÄTE UND MEßVERFAHREN, 1957 P. M. PFLIER PFL 57
190. FIRST NATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH CURRENT AND HIGH VOLTAGE TESTS, MEASUREMENTS AND QUALIFICATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT, VOLUME I, 1995 1224-0575
191. FIRST NATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH CURRENT AND HIGH VOLTAGE TESTS, MEASUREMENTS AND QUALIFICATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT, VOLUME II, 1995 1224-0575
192. CURS DE FIZICĂ GENERALĂ, 1935 V. BIANU BIA 35
193. EXERCIŢII ŞI PROBLEME PROPUSE ŞI REZOLVATE LA SEMINARUL DE GEOMETRIE ANALITICĂ, 1937 MIHAI SARIAN SAR 37
194. CURS DE TEORIA MULŢIMILOR, 1937-1938 AL. GHIKA GHI 37-38
195. STRUCTURE DU NOYAU, 1947 MARGUERITE CORDIER COR 47
196. COURS DE MÉCANIQUE, 1948 HENRI BEGHIN BEG 48
197. CURS DE GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI PRODUCTIVĂ, 1942-1943 GHEORGHE VRANCEANU VRA 42-43
198. CURS DE FIZICĂ GENERALĂ, 1936 RADU ŢIŢEICA ŢIŢ 36
199. CURSUL DE TOPOLOGIE, 1969 TH. HANGAN HAN 69
200. ALGEBRA AXIOMATICĂ
201. CURS DE GHEOMETRIE ANALITICĂ GEORGE ŢIŢEICA
202. CURS DE ANALIZĂ SUPERIOARĂ, 1947-1948 N. TEODORESCU TEO 47-48
203. CURS DE MATEMATICI ELEMENTARE ŞI GEOMETRIE DISCRIPTIVĂ, 1937-1938 D. BARBILIAN BAR 37-38
204. CURS DE ALGEBRĂ SUPERIOARĂ, 1933-1934 AUREL ANGELESCU ANG 33-34
205. CURS DE ALGEBRĂ, 1898 TEODOREANU VAS., MARTAC IOAN VAS 98
206. BULETIN ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC, (VOL. II, III), 1988 ELENA RĂDOI RĂD 88