Bibioteca AOSR – COLECŢIA EMIL MIHULEAC, ADELINA GEORGESCU

Catalog pdf cu foto coperți

1. DEZVOLTAREA DURABILĂ, VOLUMUL 1, TEORIE ŞI PRACTICĂ, 1998 ANGHELUŢĂ VĂDINEANU 973-575-256-5 VAD 98
2. THE SOCIAL EXPERIENCE, AN INTRODUCTION TO SOCIOLOGY, 1988 JAMES W. VANDER ZANDEN 0-394-36579-8 ZAN 88
3. CODUL COMERCIAL ADNOTAT, 1944 IOAN C. MARINESCU MAR 44
4. FENOMENUL TELEVIZIUNE, 1997 ION BUCHERU 973-582-025-0 BUC 97
5. LEXICONUL TEHNIC ROMÂN II, 1950 50
6. DIN LUPTA PENTRU INDEPENDENŢA ŞI UNITATEA DE STAT A ROMÂNILOR, 1998 C. GH. MARINESCU 973-9135-52-8 MAR 98
7. PREMISE ECONOMICE ALE FORM[RII STATULUI NAŢIONAL ROMÂN, 1979 VICTOR AXENCIUC, IOAN TIBERIAN AXE 79
8. FOCUL VIU, PAGINI DIN ISTORIA INVENŢIILOR ŞI DESCOPERIRILOR ROMÂNEŞTI, 1963 DINU MOROIANU, I. M. ŞTEFAN MOR 63
9. FUNDAMENTELE GÂNDIRII ECONOMICE, 1993 GHEORGHE POPESCU 973-95700-2-X POP 93
10. CODUL PENAL, CAROL AL II-LEA, 1940 40
11. ARMATA ROMÂNĂ ÎN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989, 1998 COSTACHE CODRESCU, RADU OLARU, MIRCEA SETEANU, CONSTANTIN MONAC 973-22-0529-X COD 98
12. ECONOMIA AGRICULTURII MONTANE, 1995 NICOLAE BRAŞOVEANU 973-27-0493-4 BRA 95
13. ARHIVELE TOTALITARISMULUI, ANUL V, NR. 15-16, 1997 RADU CIUCEANU, ILIE BĂDESCU, ETC. 1221-6917 CIU 97
14. ROMANIAN JOURNAL OF PHYSICS, VOLUME 44, NUMBERS 1-2, 1999

SUPPLEMENT

 

AURELIU SĂNDULESCU, IOAN URSU, MARGARETA GIURGEA, ALEXANDRU CALBOREANU

1221-146X  

SĂN 99

15. SOCIOLOGIA ŞI ŞTIINŢA CONDUCERII, 1972 MARIA POPESCU, AL. TĂNASE POP 72
16. FUNDAMENTE ECOLOGICE PENTRU SIVICULTURĂ ŞI PRATICULTURĂ, 1990 V. GIURGIU GIU 90
17. LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, 1988 GIORGOI CANIGLIA, RENATO FUSARO, ETC. 88.411.0021.4 CAN 88
18. INTEGRAREA ECONOMICĂ, 1996 EMILIAN M. DOBRESCU 973-27-0565-5 DOB 96
19. HITLER ŞI URGIA NAZISTĂ, 1946 JUSTIN NEUMAN NEU 46
20. ISTORIA VIEŢII EVREILOR, 1944 LEWIS BROWNE BRO 44
21. ÎNDREPTAR DE AGRICULTURĂ MONTANĂ, 1985 RADU REY, ROMAN STECIC, MIHAIL VLEJU REY 85
22. ROMÂNIA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE, 1699-1939, 1980 I. AGRIGOROAIEI, J. BENDITER, L. BOICU, EM. BOLD, VEN. CIOBANU, V. CRISTIAN, AUREL FILIMON, GH. PLATON, V. RUSSU AGR 80
23. CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII PRIN COSTURI, 1975 CORNEL OLARIU OLA 75
24. STUDIUL SISTEMELOR ÎN ŞTIINŢA CONDUCERII, 1979 SERGIU TAMAŞ, PAUL CONSTANTINESCU TAM 79
25. DICŢIONAR ENCICLOPEDIC MILITAR A-B, 1996 HARALAMBIE GEORGESCU 973-97008-4-5 GEO 96
26. ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI RECONSTRUCŢIA EI CONCEPTUALĂ, 1981 ILIE PÂRVU PÂR 81
27. TRANSILVANIA INIMA ETERNEI DACOROMÂNII, (ANUL 1867), 1999 DAN ION PREDOIU 973-9205-10-0 PRE 99
28. CRIZA IMPERIULUI BRITANIC, 1951 R. PALME DUIT DUI 51
29. ŞTIINŢA DACOROMÂNISTICII PE ÎNŢELESUL TUTUROR, 2002 GEO STROIE 973-9202-8-0 STR 02
30. ŞTIINŢA CONDUCERII PENTRU TOŢI, 2003 GEO STROIE 973-9205-35-6 STR 03
31. POPULAŢIA TERREI, 1991 VLADIMIR TREBICI 973-44-0061-4 TRE 91
32. ABC-UL MANAGERULUI, 1993 COSTACHE RUSU, MONICA VOICU 973-95650-7-7 RUS 93
33. FUNCŢIONAREA ECONOMIEI ŞI ECHILIBRUL EXTERN, 1992 DANIEL DĂIANU 973-27-0289-3 DAI 92
34. INTRODUCERE ÎN FUNDAMENTAREA DECIZIEI, 1983 ION A. POPESCU, PANTELIMON GĂVĂNESCU, DORIN RĂDULESCU POP 83
35. DELTA DUNĂRII, EVOLUŢIA, VIAŢA ŞI BOGĂŢIILE EI, 1957 A. C. BĂNU, L. RUDESCU BAN 57
36. DECIZIA FINANCIARĂ ÎN UNITATEA ECONOMICĂ, 1980 PAUL BRAN BRA 80
37. FIGURI DE CHIMIŞTI ROMÂNI, 1964 CRISTOFOR I. SIMIONESCU, MAGDA PETROVANU CRI 64
38. MUNŢII ŞI MĂRILE DIN TRECUTUL ŢĂRII NOASTRE, 1957 N. LUPEI LUP 57
39. INIŢIERE ÎN MANAGEMENTUL AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII, 1998 M. MOLDOVEANU, E. M. DOBRESCU, V. IOAN-FRANC 973-9282-34-2 MOL 98
40. PĂMÂNTUL ŞI ISTORIA SA, 1943 LUCIEN RUDAUX RUD 43
41. DICŢIONAR ECONOMIC ŞI SOCIAL, 1995 J. BREMOND, A. GELEDAN 973-96770-4-5 BRE 95
42. PRIN DEMOCRATIZARE-SPRE UN NOU PROFIL AL SOCIALISMULUI, 1988 MIHAIL GORBACIOV 0803010200 GOR 88
43. OCTOMBRIE ŞI RRSTRUCTURAREA: REVOLUŢIA CONTINUĂ,1987 MIHAIL GORBACIOV 0902040000 GOR 87
44. SOCIOLOGY: A BIOGRAPHICAL APPROACH, 1976 PETER L. BERGER, BRIGITTE BERGER BER 76
45. CONTRIBUŢIE LA CHESTIUNEA ROLULUI PERSONALITĂŢII ÎN ISTORIE, 1945 G. V. PLEHANOV PLE 45
46. AGROTURISMUL ŞI LOCUINŢA ERGONOMICĂ, 1998 SUSANA GEANGALĂU 973-98240-8-0 GEA 98
47. CREATIVITATEA INDIVIDUALĂ ŞI DE GRUP – STUDII EXPERIMENTALE-, 1979 MIHAELA ROCO ROC 79
48. PIAŢĂ ŞI DEMOCRAŢIE, 1990 SILVIU BRUCAN BRU 90
49. RESTITUIRI, 1995 ANTON GOLOPENŢIA 973-97127-3-8 GOL 95
50. CEI PATRU CURIE ŞI RADIOACTIVITATEA, 1965 E. COTTON COT 65
51. PSIHOLOGIA MARTORULUI, 1934 ALEXANDRU ROŞCA ROŞ 34
52. LEXICON MILITAR, 1994 IOAN AGUD, ETC AGU 94
53. CRITICA TEORIEI „ROMÂNIA-ŢARĂ EMINAMENTE AGRICOLĂ”, 1973 OLGA CONSTANTINESCU CON 73
54. AGRICULTURĂ MONDIALĂ ŞI MECANISMELE PIEŢEI, 1992 LETIŢIA ZAHIU 973-9010-24-5 ZAH 92
55. AXIOLOGIA ŞI CONDIŢIA UMANĂ, 1972 LUDWIG GRÜNBERG GRU 72
56. ARTĂ ŞI ŞTIINŢĂ, 1986 SOLOMON MARCUS MAR 86
57. WILHELM II EMIL LUDWIG LUD
58. SECURITATEA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI LA SFÂRŞIT DE SECOL, 1997 EMIL MIHULEAC 2232 MIH 97
59. DICŢIONARUL ARTIŞTILOR ROMÂNI CONTEMPORANI, 1976 OCTAVIAN BARBOSA BAR 76
60. ÎNDREPTAR DE PUNCTUAŢIE, 1956 56
61. DINCOLO DE AUTORITATEA ŞTIINŢEI, 1985 VIKTOR KOMAROV KOM 85
62. DISCIPLINE CONEXIUNI GÂNDIRE CREATOARE, 1991 PAUL CARAVIA 973-44-0030-4 CAR 91
63. CONDUCEREA CONTRIBUŢII LA ELABORAREA ŞTIINŢEI CONDUCERII, 1977 EMIL MIHULEAC MIH 77
64. TRĂSĂTURI ŞI PRINCIPII ALE CONDUCERII ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, 1981 EMIL MIHULEAC MIH 81
65. ŞTIINŢA CONDUCERII COORDONAREA ATRIBUT AL CONDUCERII, 1987  

EMIL MIHULEAC

MIH 87
66. INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONDUCERII, 1970 EMIL MIHULEAC MIH 70
67. MANAGERUL  PROFESIONIST, 1996 EMIL MIHULEAC, STAN STÂNGACIU 973-95649-4-1 MIH 96
68. ŞTIINŢA MANAGEMENTULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA, 1998 EMIL MIHULEAC 973-98208-7-5 MIH 98
69. ŞTIINŢA MANAGERULUI

TEORIE ŞI PRACTICĂ, 1999

EMIL MIHULEAC 973-9205-04-6 MIH 99
70. OPORTUNITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE ÎN DEZVOLTAREA ROMÂNIEI

LUCRĂRILE SESIUNII ŞTIINŢIFICE DE PRIMĂVARĂ 1996

EMIL MIHULEAC MIH 96
71. PROFESORUL EMIL MIHULEAC LA 85 DE ANI, 2000 EMIL MIHULEAC 973-9205-21-6 MIH 00
72. ECOLOGIA ŞI ACTIVITATEA UMANĂ, 1981 WANDA MIHULEAC MIH 81
73. EXPERTIZA JUDICIARĂ, 1971 EMIL MIHULEAC MIH 71
74. REALITATEA XX

TEORIA STRATEGIEI MILITARE

PERSPECTIVE XXI, 1999

CONSTANTIN ONIŞOR 973-9324-11-8 ONI 99
75. SECURITATEA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI LA SFÂRŞIT DE SECOL, 1997 EMIL MIHULEAC 2232 MIH 97
76. ŞTIINŢA CONDUCERII, 1974 LUCREŢIA VĂCAR, OLGA PIVNICERU VAC 74
77. REGLEMENTAREA INTERNAŢIONALĂ A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, 1940 ED. N. ELIAN ELI 40
78. AGROECOLOGIE ECOLOGISM ECOLOGIZARE, 1998 IOAN PUIA, VIOREL SORAN, IOAN ROTAR 973-9387-02-0 PUI 98
79. RESTITUTIO IN INTEGRUM, 1997 GHEORGHE SUSANU 973-9205-05-4 SUS 97
80. TRANSFER INTERNAŢIONAL DE TEHNOLOGIE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICĂ, 1983 VLADIMIR ŢICOVSCHI, VIOLETA MITEA, IULIAN DĂNESCU ŢIC 83
81. ELEMENTE ALE ŞTIINŢEI ADMINISTRAŢIEI, 1967 JERZY STAROŚCIAK STA 67
82. INTER-COMUNICARE, 1979 CORNELIU MIRCEA MIR 79
83. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE, 2000 NICOLAE ION, TUDOR CEARAPIN 973-99918-7-4 ION 00
84. CIBERNETICA ŞI SOCIETATEA, 1966 GEORG KLAUS KLA 66
85. ŞTIINŢA ŞI UMANISM, 1979 GR. C. MOISIL MOI 79
86. SPASMUL ECONOMIC, 1996 ALVIN TOFFLER 973-9241-07-7 TOF 96
87. ECHILIBRU ŞI DEZECHILIBRU, 1978 VALTER ROMAN ROM 78
88. PROCESE REVOLUŢIONARE ÎN ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ ŞI DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII, 1980 80
89. ESEURI DESPRE REVOLUŢIA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ, 1970 V. ROMAN ROM 70
90. DATORIA ETICĂ, 1968 I. GRIGORAŞ GRI 68
91. ARTICOLE ŞI CUVÂNTĂRI ALESE, 1951 MAO ŢZE-DUN ŢZE 51
92. RITMURILE BIOPSIHICE ŞI OMUL MODERN, 1981 ŞTEFAN POPESCU POP 81
93. OMUL, FIINŢĂ SUPREMĂ, 1989 PAUL POPESCU-NEVEANU 973-32-0004-2 POP 89
94. EXISTĂ DUMNEZEU PETRE P. PAULINI PAU
95. PSIHOSOCIOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI A CONDUCERII, 1974 CĂTĂLIN ZAMFIR ZAM 74
96. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 1, TEORIA BIFURCAŢIEI, PRINCIPII ŞI APLICAŢII, 1999 ADELINA GEORGESCU, MIHNEA MOROIANU, IULIANA OPREA 973-9450-01-6 GEO 99
97. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 2, MODELĂRI MATEMATICE ÎN TEORIA LUBRIFICAŢIEI APLICATE LA ETANŞARILE FRONTALE, 1999 NICOLAE POPA, ADELINA GEORGESCU, BOGDAN-NICUŞOR NICOLESCU, MIRCEA BOLOŞTEANU 973-9450-20-2 BOL 99
98. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 3, MIŞCĂRI ALE FLUIDELOR CAVITANTE, MODELARE ŞI SOLUŢII, 1999 BOGDAN-NICUŞOR NICOLESCU, ADELINA GEORGESCU,NICOLAE POPA, MIRCEA BOLOŞTEANU 973-9450-32-6 NIC 99
99. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 4, ATRACTORI GLOBALI ŞI VARIETĂŢI INERŢIALE PENTRU DOUĂ PROBLEME DIN MECANICA FLUIDELOR, 2000 ANCA-VERONICA ION 973-9450-80-6 ION 00
100. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 6, ELEMENTE DE DINAMICĂ ECONOMICĂ, 2000 LAURA UNGUREANU, LIVIU UNGUREANU 973-9450-86-5 UNG 00
101. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 7, FUNCŢIA LOGISTICĂ, DINAMICĂ, BIFURCAŢIE ŞI HAOS, 2001 MARIUS-FLORIN DANCA 973-8212-46-4 DAN 01
102. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 8, DINAMICĂ ŞI BIFURCAŢII PENTRU DOUĂ MODELE VAN DER POL GENERALIZATE, 2001 MIHAELA STERPU 973-8212-55-3 STE 01
103. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 11, STABILITATEA HIDRODINAMICĂ TEORETICĂ ŞI NUMERICĂ, 2002 CĂTĂLIN-LIVIU BICHIR 973-85545-3-5 BIC 02
104. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 13, HAOS, FRACTALI ŞI APLICAŢII, 2003 CONSTANŢA-DANA CONSTANTINESCU 973-85785-5-8 CON 03
105. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 14, SISTEME DINAMICE DISCONTINUE, 2004 MARIUS-FLORIN DANCA 973-656-684-6 DAN 04
106. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 15, METODE CU ALGEBRE LA SISTEME DIFERENŢIALE, 2004 MIHAIL POPA 973-86901-0-2 POP 04
107. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 16, INEXISTENŢA ALGORITMILOR DE RECUNOAŞTERE A EXPRESIBILITĂŢII SINTACTICE ÎN CALCULE LOGICE, 2004 METODIE RAŢĂ 973-86901-2-9 RAT 04
108. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 17, MIŞCĂRI DE FLUIDE VÂSCOASE GENERATE DE GRADIENŢI DE TENSIUNE SUPERFICIALĂ, 2004 EMILIA-RODICA BORSA 973-86901-3-7 BOR 04
109. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 19, STABILITATE STRUCTURALĂ ŞI BIFURCAŢIE ÎN DOUĂ MODELE DE DINAMICĂ ECONOMICĂ, 2004 LAURA UNGUREANU 973-690-297-8 UNG 04
110. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 21, INTRODUCERE ÎN STUDIUL CURENŢILOR MARINI, 2005 ANGELA MUNTEANU 973-690-424-5 MUN 05
111. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 22, DINAMICĂ ŞI BIFURCAŢIE ÎN STUDIUL MATEMATIC AL CANCERULUI, 2006 MARIANA P. TRIFAN 973-8280-80-X

978-973-8280-80-9

TRI 06
112. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 23, BIFURCAŢIE PERTURBATĂ ÎN MODELE DE DINAMICĂ MICROECONOMICĂ, 2008 ELENA CODECI 978-973-1750-77-4 COD 08
113. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 25, METODE ALGEBRICE ŞI FUNCŢIONALE ÎN TEORIA EXTENSIILOR SPAŢIILOR TOPOLOGICE, 2007 LAURENŢIU CALMAŢCHI 978-973-1750-15-6 CAL 07
114. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 26, PROBLEME SPECTRALE ÎN STABILITATEA HIDRODINAMICĂ, 2007 FLORICA-IOANA DRAGOMIRESCU 978-973-52-0118-0 DRA 07
115. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ 27, TEORIA SISTEMELOR ASINCRONE, 2007 ŞERBAN E. VLAD 978-973-1750-29-3 VLA 07
116. CAIM 2002, A 10-A EDIŢIE A CONFERINŢEI DE MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ, LUCRĂRILE SECŢIEI A 7-A ADELINA GEORGESCU 973-8029-86-4 GEO 02
117. BULETIN ŞTIINŢIFIC, MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ, NR.2, PITEŞTI 1998 ADELINA GEORGESCU, MARIAN GHEORGHE, GABRIEL ORMAN, VIOREL POPA, IOAN ROŞCA 1453-116X GEO 98
118. BULETIN ŞTIINŢIFIC, MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ, NR.7, PITEŞTI 2001 ADELINA GEORGESCU, MIRCEA BOLOŞTEANU, ANTONIO NUICĂ, ANIELA ELENA DRAGOMIR 1453-116X GEO 01
119. BULETIN ŞTIINŢIFIC, MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ, NR. 8, PITEŞTI 2002 ADELINA GEORGESCU, MIRCEA BOLOŞTEANU, ANTONIO NUICĂ, ANIELA ELENA DRAGOMIR 1453-116X GEO 02
120. BULETIN ŞTIINŢIFIC, MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ, NR. 9, PITEŞTI 2003 MIRCEA BOLOŞTEANU, SIMONA CRISTINA ION, MARIUS VASILE MACARIE 1453-116X BOL 03
121. ELEMENTE DE TEORIA SPAŢIILOR BANACH, 1981 CONSTANTIN NICULESCU, NICOLAE POPA NIC 81
122. FUNCŢII REALE ŞI ELEMENTE DE ANALIZĂ FUNCŢIONALĂ, 1962 MIRON NICOLESCU NIC 62
123. FUNCŢII REALE ŞI ELEMENTE DE TOPOLOGIE, 1968 MIRON NICOLESCU NIC 68
124. SPAŢII VECTORIALE TOPOLOGICE ŞI PSEUDOTOPOLOGICE, 1959 G. MARINESCU MAR 59
125. ALGORITMI NUMERICI ÎN STUDIUL SISTEMELOR DINAMICE, 2005 PETRE BĂZĂVAN 973-746-021-9 BĂZ 05
126. ANALIZĂ FUNCŢIONALĂ, 1981 DUMITRU GAŞPAR GAŞ 81
127. MODELARE ALGORITMICĂ, APLICAŢII ÎN C ŞI ÎN MAPLE, 2006 MIHAELA STERPU 973-742-427-1

978-973-742-427-3

STE 06
128. GEOMETRIE ANALITICĂ, TEORIE ŞI APLICAŢII, 2004 MARIANA POPESCU, MIHAELA STERPU 973-8043-473-3 POP 04
129. METODE GEOMETRICE PENTRU STUDIUL UNOR PROCESE BIOLOGICE COMPLEXE, 2007 ILEANA RODICA NICOLA 978-973-648-695-1 NIC 07
130. MODELE MATEMATICE ÎN BIOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE MEDIULUI, 2005 NARCISA APREUTESEI DUMITRU, ILIE BURDUJAN, GABRIEL DIMITRIU 973-667-097-X APR 05
131. CALCUL DIFERENŢIAL, TEORIE ŞI APLICAŢII, 2005 ANCA VERONICA ION, ANTONIO NUICĂ 973-690-335-4 ION 05
132. MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE, 2001 CARMEN ROCŞOREANU 973-8043-64-9 ROC 01
133. ANALIZA NELINIARĂ ŞI APLICAŢII ÎN MECANICĂ, 1977 DAN PASCALI PAS 77
134. CALCUL PARALEL, 2001 IOAN DZIŢAC 973-613-049-5 DZI 01
135. FILOZOFIA ŞI FUNDAMENTELE MATEMATICII, 1982 MARIN ŢURLEA ŢUR 82
136. ANALIZĂ MATEMATICĂ, CALCUL DIFERENŢIAL, 2001 FILOFTEIA NUICĂ, IULIAN CURELEA 973-8212-76-6 NUI 01
137. OPERATORI NELINIARI, 1974 DAN PASCALI PAS 74
138. PRINCIPII ŞI APLICAŢII ALE TEORIEI PUNCTULUI FIX, 1979 IOAN A. RUS RUS 79
139. UNELE APLICAŢII ALE TEORIEI DISTRIBUŢIILOR, 1966 ROMULUS CRISTESCU, GHEORGHE MARINESCU CRI 66
140. ELEMENTE DE ANALIZĂ FUNCŢIONALĂ ŞI INTRODUCERE ÎN TEORIA DISTRIBUŢIILOR, 1966 ROMULUS CRISTESCU CRI 66
141. NONLINEAR MAPPINGS OF MONOTONE TYPE, 1978 DAN PACALI, SILVIU SBURLAN 90-286-0118-X PAS 78
142. PRINCIPLES OF ADVANCED MATHEMATICAL PHYSICS VOLUME I, 1978 WOLF BEIGLBÖCK, ELLIOTT H. LIEB, MAURICE GOLDHABER, WALTER THIRRING 0-387-08873-3

3-540-08873-3

BEI 78
143. A CONSTRUCTIVE INTRODUCTION TO FINITE ELEMENTS METHOD, 1991 C. I. GHEORGHIU 973-99137-0-9 GHE 91
144. AN INTRODUCTION TO SEMIFLOWS ALBERT J. MILANI, NORBERT J. KOKSCH
145. BRANCHING EQUATIONS WITH CRYSTALLOGRAPHIC GROUP SYMMETRY, 2006 B. V. LOGINOV, O. V. MAKEEV 1064-5624 LOG 06
146. THE PSEUDOPERTURBATION METHOD IN GENERALIZED EIGENVALUE PROBLEMS, 2007 B. V. LOGINOV, O. V. MAKEEVA 1064-5624 LOG 07
147. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS, 762, 1979

 

A. DOLD, B. ECKMANN DOL 79
148. ROMAI JOURNAL, VOLUME I, NUMBER 1, 2005 ADELINA GEORGESCU 1841-5512 GEO 05
149. ROMAI EDUCATIONAL JOURNAL, NUMBER 1, 2006 ADELINA GEORGESCU 1842-3078 GEO 06
150. ROMAI JOURNAL, VOLUME 2, NUMBER 2, 2006 ADELINA GEORGESCU 1841-5512 GEO 06
151. ЭЛЕМЕНМЫ МЕОРUU фУНКЦUŬ U фУНКЦUOHAЛЬНОГО АНАЛUЗА, 1981 A. H. KOЛМОГОРОВ, C. B. ФОМИН KOЛ 81
152. ФУНКЦИOНАΛЬНЫЙ

AHAΛИЗ, 1967

K. ИОСUƏА ИОС 67
153. METOД УСРЕДНЕНИЯ В ПРИКΛАДНЫХ ЗАДАЧАХ, 1986 E. A. ГРЕБЕНИКОВ ГРЕ 86
154. ΛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ, 1974 H. ДАНФОРД, ДЖ. T. ШВАРЦ ДАН 74
155. ФУНКЦИОНАΛЬНЫЙ AHAΛИЗ, 1972 C. Г. КРЕЙНА КРЕ 72
156. ФУНRЦUОНАЛЬНЫÚ AHAЛUЗ, 1975 У. РУДИН РУД 75
157. MATEMATИЧЕСKOE MOДЕЛИPOBAHИЕ ЗКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 1998 И. К. НАВАЛ, Б. П. РЫБАКИН, В. Г. ЧЕБАН HAB 98
158. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, 1977 Л. B. КАНТОРОВИЧ, Г. П. АКИЛОВ KAH 77
159. METOДЫ COBPEMEHHOЙ MATEMATИЧЕСKOЙ ФИЗИКИ, 1978 M. PUG, Б. САǓМОН PUG 78
160. METOД CAMOCOГΛАСОВАННОГО ПОΛЯ В ТЕОРИИ СТЕКОΛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПИНОВЫХ И КВАДРУПОΛЬНЫХ СИСТEM, 1990 B. A. MOCKAΛЕНКО, M. И. BΛАGUMUP, C. П. KOЖУKAPЬ MOC 90
161. ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ БАЗИСЫ КОМИТАНТОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛНЫХ СИСТЕМ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ, 1986 H. И. ВУЛПЕ ВУЛ 86
162. PACПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧНИЙ, 1979 A. Г. KOCTЮЧЕНКО, И. С. САРГСЯН KOC 79
163. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА, 1964 M. M. CMИРНОВ CMИ 64