Revista de Ştiinţe Militare * Volum 20 nr 2 (59) – 2020


Acasă Comitet ştiinţific Consiliu editorial Numărul curent Invitaţie pentru publicare Arhiva Procesul de recenzie Indicaţii autori

COVERCONTENTS

Abs.Article General-locotenent (r) prof. asoc. dr. Constantin MINCU
TURBULENȚĂ GEOPOLITICĂ GLOBALĂ
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC, General de brigadă. (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU
UNIUNEA EUROPEANĂ – DE LA SECURITATE GLOBALĂ LA SECURITATE AUTONOMĂ
Abs.Article Locotenent-colonel drd. Paul-Alexandru SANDA
INFLUENȚA LIBERALISMULUI POLITIC ASUPRA MODULUI OCCIDENTAL DE RAȚIONALIZARE A RĂZBOAIELOR
Abs.Article Dr. Dragoș Ilinca
OPȚIUNI DE STRUCTURARE A NIVELULUI DE AMBIȚIE ÎN CONTEXTUL COOPERĂRII MULTINAȚIONALE ÎN DOMENIUL
APĂRĂRII
Abs.Article Colonel (r) prof.univ.dr.ing. Eugen SITEANU
DESPRE INTELLIGENCE – file din istoria serviciilor de informații
Abs.Article General-maior dr. Valentin BECHERU, Maior Georgian TUDOR
INFLUENȚA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ASUPRA DOMENIULUI
SATELITAR
Abs.Article General de brigadă (r) prof.univ.dr. Mircea UDRESCU
EȘECUL GLOBALIZĂRII ȘI RISCURILE LA ADRESA SECURITĂȚII EUROPENE ȘI MONDIALE
Abs.Article Colonel (r) dr. Aurel BUCUR
DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ȘI FENOMENUL MILITAR CONTEMPORAN. IMPLICAȚIILE NOILOR TEHNOLOGII
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Gheorghe BOARU, Rareș Gabriel BERCARU
CENTENARUL TRATATULUI DE LA TRIANON
Abs.Article Colonel (r) conf. univ. dr. Anatol Munteanu
COLONEL AVIATOR (COMANDOR) SVEATOSLAV NEBURAC