978-606-8636-71-9 * EXPLANATORY DICTIONARYOF AGROMARKETING – DICȚIONAR EXPLICATIV DE AGROMARKETING

Autori:  MARIAN CONSTANTIN

Anul apariţiei: 2020

Nr. pagini: 618

ISBN:978-606-8636-71-9

Domeniu: Dicționar

Disponibilitate: La cerere (105 lei)

Citește câteva pagini;

Despre carte: Lucrarea Dicționar explicativ de agromarketing poate fi considerată o noutate care în ansamblul aparițiilor editoriale, are tendința de îndrumare pentru utilizarea unui vocabular al oamenilor de afaceri a căror relații se desfășoară cu un anumit specific în sfera pieței agroalimentare. Pentru acest motiv lucrarea este prezentată printr-o formă explicativă a definirilor termenilor principali și derivați, iar pe de altă parte acesibilitatea de transpunere a acestor denumiri în 9 limbi străine. Prin această a IV-a ediție, efectiv se urmărește ca fond amplificarea și corectarea actualizată a denumirilor și explicațiilor termenilor. Se pot remarca prezentările și definirile în limba engleză care sunt predominante, fără a fi neglijată, în mod deosebit limba română. Interferența ternenilor de agromarketing utilizate în afacerile din cadrul pieței agroalimentare ce sunt redate în mod aprofundat în limba engleză și română conform unor exprimări adecvate. În cadrul acstei ediții completările existente prin traducerea acelorași termeni pentru încă opt limbi străine (franceză, germană, rusă, neerlandeză, italiană, spaniolă, portugheză și maghiară), s-au considerat de asemenea necesare, dat fiind potențiale posibilități ale agentului economic român de a face față relațiilor cu partenerii de afaceri. Or lucrarea intitulată în actuala formă Dicționar explicativ de agromerketing urmărește un dublu sens în relațiile de afaceri a celor interesați. De fond cu referire la definirea termenilor prin cunoașterea, aprofundarea și interpretarea noțiunilor specifice marketingului agroalimentar și de formă prin care aceste denumiri ale termenilor sunt prezentate în 9 limbi străine, cu referire specială la limba engleză, pentru care cu tot atâta detaliere explicativă se adaugă și prezentarea în limba română. Dar pentru a asambla o lucrare la acest nivel de înțelegere elaborată în cca. 12 ani, autorul pe lângă cunoștințele propriei pregătiri profesionale în agromarketing, a sintetizat prin interpretări specifice conținutul schimburilor de opinii cu specialiștii în domeniul agromarketingului din țară și străinătate. În realizarea acestui dicționar, prin forme adecvate de ajutor consultativ, au fost efectuate consultări cu specialiști din străinătate la care se aduc călduroase mulțumiri, putând fi nominalizați următorii: JeanMarc Boussard (Academia de Agricultură a Franţei), Lucie Sirieix (Montpellier SupAgro, Franța), Dorian Beldjord (UMR, MOISA, Montpellier. Franța ), Louis Lagrange (ENITA de Clermont Ferrand, Franţa), Ottone Ferro (Università di Padova, Italia), Daniel-Mercier Gouin (Université Laval, Canada), Franz Heidhues (Universität Hohenheim, Germania), Jean-Claude Montigaud (INRA, France), Liudmila TODOROVA, Valeriu Doga (Universitatea Agrară de Stat din Moldova). Se dorește a fi făcută o deosebită mențiune pentru Domnul academician Jean-Marc Boussard, și Doamnei profesoare Lucie Sirieix care au avut deosebita amabilitate de a lectura prezentul material și după caz au dat o explicitate specifică termenilor prezentați în această lucrare. Totodată pentru specialiști din țară din domeniul de competenţă atât pentru agromarketing dar şi a altor sfere adiacente care au fost consultați asupra ansamblului problematicii acestui studiu, deasemeni autorul își exprimă cele mai sincere mulţumiri. În conturarea structurii polilingvistice a formei finale a termenilor autorul de asemenea aduce călduroase mulţumiri colegilor din domeniul limbilor străine Lucica – Georgiana Marian, Mihai Frumuşelu, Carmen Mihaela Man, Ana-Maria Neacșu, Elena Pîrvu, Mircea Ursoi, Adriana Uliu, Liliana Popescu, Liliana Blajovici, Elena Nistor, Gabriela State-Geambașu, Alexandra Busuioc, Codrina Pavalachi, Gitka Pruncu, Ecaterina Savu, Andreea Raluca Constantin, prin a căror contribuție au fost redate formele specifice definitive a structurii lingvistice conform termenilor din traducerile utilizate/existente în literatura de de specialitate. Pentru edițiile precedente se poate semnala premiul acordat de către Academia Oamenilor de Știință din România, care a confirmat prestigiul acestei lucrări. În mod deosebit sunt aduse mulţumiri conducerii AOȘR care prin exponentul editorial a înţeles necesitatea reeditării acestei lucrări prin referirea asupra potențialului ansamblu de cunoaştere, exprimare şi înţelegere a relaţiilor de afaceri din actuala etapă pentru specificul pieţei sistemului agroalimentar. Se poate concluziona că în ansamblul structurii de aprofundare a domeniului de agromarketing acest dicționar explicativ va constitui o amplificare a cunoștințelor pentru toţi cei interesaţi şi de ce nu o tendință de progres a activităților desfășurate în cadrul pieței agroalimentare. Prof. univ. Dr. Marian CONSTANTIN