carti


Detalii
978-606-8636-36-8
Insoluble logic

Detalii
978-606-8636-37-5
Dinastia Asăneştilor

Detalii
978-606-8636-38-2
Comunitatea musulmană din România în ilustrate (1898-1940)

Detalii
978-606-8636-39-9
978-606-8636-40-5 (volumul I)
978-606-8636-41-2 (volumul II)
978-606-8636-42-9 (volumul III)
● TRATAT ● Marketingul producţiei agroalimentare – volumul I, II, III

Detalii
978-606-8636-43-6
Minuni între minunile lumii: orhideele

Detalii
978-606-8636-31-3
Tehnologii de protecţia solului şi de reconstrucţie a landşaftului în nord-vestul României

Detalii
978-606-8636-32-0
Memoriu de activitate – titluri şi lucrări – (la împlinirea vârstei de 70 de ani) – Activity memoir – titles and works – (at the age of 70 years)

Detalii
978-606-8636-33-7
The Roots of the Georgian and Romanian Science and Culture

Detalii
978-606-8636-34-4
General Profesor univ. dr. Vasile Cândea – O viaţă dedicată ştiinţei

Detalii
978-606-8636-35-1
Logica insolubilă

Detalii
978-606-8636-25-2
Fântânile şi izvoarele Moldovei de peste Prut

Detali
978-606-8636-26-9
978-606-8636-27-6
Tratat de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară vol. 1, ediţia 2017

Detalii
978-606-8636-26-9
978-606-8636-28-3
Tratat de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară vol. 2, ediţia 2017

Detalii
978-606-8636-29-0
Numele Udrişte şi oraşul Turceni de-a lungul Istoriei

Detalii
978-606-8636-30-6
Începuturile Şcolii Doctorale de Agronomie la Universitatea din Oradea

Detalii
978-606-8636-20-7
Contraamiral Horia Macellariu (1894-1989). Autobiografii din temniţă. Miscellanea

Detalii
978-606-8636-21-4
Istoria Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România 1956-1996

Detalii>
978-606-8636-22-1
Album Aniversar 1935-2015 Academia de Ştiinţe din România Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România – Anniversary Album 1935-2015 Romanian Academy of Sciences Association of Romanian Scientists Academy of Romanian Scientists

Detalii
978-606-8636-23-8
Quo vadis homo sapiens L.

Detalii
978-606-8636-24-5
Management strategic şi competenţă epistemică

Detalii
978-606-8636-13-9
Mausoleele eroilor români din Primul Război Mondial

Detalii
978-606-8636-14-6
978-606-8636-15-3
Tratat de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară vol. 1, ediţia 2016

Detalii
978-606-8636-14-6
978-606-8636-16-0
Tratat de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară vol. 2, ediţia 2016

Detalii
978-606-8636-17-7
978-606-8636-18-4
Treaty of therapeutic massage technique and complementary kinesiotherapy vol. 1, edition 2016

Detalii
978-606-8636-17-7
978-606-8636-19-1
Treaty of therapeutic massage technique and complementary kinesiotherapy vol. 2, edition 2016

Detalii
978-606-8636-02-3
Analiză dimensională, similitudine și modelare

Detalii
978-606-8636-03-0
978-606-8636-04-7 (vol. 1)
978-606-8636-05-4 (vol. 2)
978-606-8636-06-1 (vol. 3)
Dietoterapia dislipidemiilor în practica medicală, vol. I, II, III

Detalii
978-606-8636-07-8
Fereastră de oportunităţi şi provocări pentru România

Detalii
978-606-8636-09-2
978-606-8636-10-8 (vol. 1)
978-606-8636-11-5 (vol. 2)
Tratat de tehnică a masajului terapeutic şi kinetoterapia complementară

Detalii
978-606-8636-12-2
Elemente de bază ale programării maşinilor – unelte cu comandă numerică

Detalii
978-606-8371-92-4
978-606-8371-93-1 (vol. 1)
978-606-8371-94-8 (vol. 2)
Tratat de tehnică a masajului terapeutic și kinetoterapia complementară, vol. I – II, ediția a-II-a

Detalii
978-606-8371-95-5
Cei opt mareșali ai României

Detalii
978-606-8371-96-2
Exercices et problèmes de thermomécanique et comportement des matériaux

Detalii
978-606-8371-97-9
Plante obișnuite, plante sacre – smochinul și alte specii înrudite

Detalii>
978-606-8371-98-6
Secvențe (poezii)

Detalii
978-606-8371-85-6
Abordari specifice instrumentelor financiare în piaţa de fuziuni şi achiziţii de întreprinderi

Detalii
978-606-8371-86-3
Etiopatologia operei de artă

Detalii
978-606-8371-87-0
978-606-8371-88-7 (vol. 1)
978-606-8371-89-4 (vol. 2)
Tratat de tehnică a masajului terapeutic și kinetoterapia complementară, vol. I – II

Detali
978-606-8371-90-0
Logica viului şi a morţii în gândirea lui Eminescu

Detalii
978-606-8371-91-7
Personalităţi ale biologiei româneşti şi universale

Detalii
978-606-8371-76-4
Ştiinţa conducerii. Remember Emil Mihuleac, 24 iunie 1915 – 17 octombrie 2001

Detalii
978-606-8371-77-1
Moartea celulară programată şi mecanismele ei

Detalii
978-606-8371-78-8
Imunologie clinică

Detalii
978-606-8371-79-5
978-606-8371-80-1 (vol. 1)
978-606-8371-81-8 (vol. 2)
Ghid de interpretare a imaginilor CT și RMN -Atlas de anatomie secțională, vol. I – II

Detalii
978-606-8371-82-5
978-606-8371-83-2 (vol. 1)
978-606-8371-84-9 (vol. 2)
Tratat de tehnică a masajului terapeutic, vol. I – II

Detalii
978-606-8371-68-9
Homocromie, mimetism şi antropomorfism

Detalii
978-606-8371-69-6
978-606-8371-70-2 (vol. 1)
978-606-8371-71-9 (vol. 2)
978-606-8371-72-6 (vol. 3)
Advancing of the cardiovascular surgery published in the romanian scientific press 2002 – 2012, vol. I, II, III

Detalii
978-606-8371-73-3
Proceedings RSEEC 2012 sections A, B, C, D

Detalii
978-606-8371-74-0
Proceedings RSEEC 2012 section E

Detalii
978-606-8371-75-0
Intelligence şi management strategic modern

Detalii
978-606-8371-62-7
Agricultura României în primi ani de tranziţie de la economia centralizată la economia de piaţă

Detalii
978-606-92723-6-7
978-606-8371-63-4
Enciclopedia Francmasoneriei Universale, vol. I, litera A

Detalii
978-606-8371-59-7
Mărul între realitate şi simbol

Detalii
978-606-8371-65-8
978-606-8371-66-5
Anatomie chirurgicală şi operatorie, Vol. III – Abdomenul

Detalii
978-606-8371-67-2
Angajarea şi răspunderea macroeconomică în România

Detalii
978-606-8371-57-3
Utilaje şi echipamente moderne în metalurgia extractivă şi prelucrarea la cald a materialelor metalice

Detalii
978-606-8371-58-0
Tehnici informaţionale şi de comunicare–avansaţi

Detalii
978-606-8371-59-7
Introducere în tehnologii multimedia

Detalii
978-606-8371-60-3
Sisteme de generare a energiei electrice

Detalii
978-606-8371-61-0
Eco-Bio-Diplomaţia

Detalii
978-606-8371-52-8
Mentenanţa mijloacelor de transport

Detalii
978-606-8371-53-5
Transportul mărfurilor speciale

Detalii
978-606-8371-54-2
Materiale metalice performante feroase si neferoase

Detalii
978-606-8371-55-9
Tehnici performante de prelucrări la cald a materialelor metalice

Detalii
978-606-8371-56-6
Materii prime si materiale folosite în metalurgia extractivă şi procesarea materialelor metalice

Detalii
978-606-8371-47-4
Metode moderne de detectare a defectelor

Detalii
978-606-8371-48-1
Roboti industriali, sisteme şi tehnologii de fabricaţie robotizată

Detalii
978-606-8371-49-1
Noutăţi în tehnologia materialelor

Detalii
978-606-8371-50-4
Sisteme de transport

Detalii
978-606-8371-51-1
Maşini de ridicat şi utilaje de construcţii şi transport

Detalii
978-606-8371-37-5
Aparate şi echipamente electrice moderne

Detalii
978-606-8371-38-2
Proiectarea asistată de calculator în ingineria electrică

Detalii
978-606-8371-39-9
Maşini şi acţionări electrice

Detalii
978-606-8371-40-5
Fabricaţie asistată şi programarea MUCN

Detalii
978-606-8371-41-2
Mecanica materialelor

Detalii
978-606-8371-32-0
Controlul de calitate în metalurgia extractiva şi procesarea materialelor metalice

Detalii
978-606-8371-33-7
Arhitecturi de reţele şi internet

Detalii
978-606-8371-34-4
Circuite logice programabile – aplicaţii în automatizăr

Detalii
978-606-8371-35-1
Electrotehnică aplicată

Detalii
978-606-8371-36-8
Sisteme de măsurare şi achiziţii de date

Detalii
978-606-8371-27-6
Programarea aplicaţiilor pentru conducere în timp real

Detalii
978-606-8371-28-3
Elemente de ecologie

Detalii
978-606-8371-29-0
Logistica transporturilor

Detalii
978-606-8371-30-6
Metode de evaluare a impactului asupra mediului

Detalii
978-606-8371-31-3
Realizarea de aplicaţii multimedia on-line utilizând software dedicat

Detalii
978-606-8371-22-1
Surse regenerabil

Detalii
978-606-8371-23-1
Modelare şi simulare

Detalii
978-606-8371-24-5
Automate programabile şi microprogramare

Detalii
978-606-8371-25-2
Automatizări i industriale şi conducere de proces

Detalii
978-606-8371-26-9
Sisteme ierarhizate şi distribuite

Detalii
978-606-8371-17-7
Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice

Detalii
978-606-8371-18-4
Obţinerea şi caracterizarea straturilor compozite de interes pentru fuziunea nucleară

Detalii
978-606-8371-19-1
Thermomecanique et modelisation du comportement des materiaux

Detalii
978-606-8371-20-7
Proceedings of International Conference on condition monitoring, diagnosis and maintenance CMDM 2011

Detalii
978-606-8371-21-4
Rețele electrice

Detalii
978-606-8371-12-2
Tehnici de determinare a calităţii aerului

Detalii
978-606-8371-13-9
Baze de date on-line

Detalii
978-606-8371-14-6
Programarea calculatoarelor numerice

Detalii
978-606-8371-15-3
Reţele locale de calculatoare

Detalii
978-606-8371-16-0
Agenţi energetici

Detalii
978-606-8371-07-8
Tehnologii chimice generale organice

Detalii
978-606-8371-08-5
Tehnologia materialelor

Detalii
978-606-8371-09-2
Tehnologii de sinteză organică fină

Detalii
978-606-8371-10-8
Protecţia resurselor naturale

Detalii
978-606-8371-11-5
Procese antropice şi impact generat asupra mediului

Detalii
978-606-8371-02-3
Proiectarea asistată de calculator a circuitelor imprimate

Detalii
978-606-8371-03-0
Programul SPICE de simulare a circuitelor electronice

Detalii
978-606-8371-04-7
Microcontrolere – arhitectură şi aplicaţii

Detalii
978-606-8371-05-4
Biotehnologii şi valorificarea produselor naturale

Detalii
978-606-8371-06-1
Chimia şi protecţia mediului

Detalii
978-606-92723-7-4
We Live on a Sick Planet – Despair and Hope

Detalii
978-606-92723-8-1
Psihopedagogia comunicării

Detalii
978-606-92723-9-8
Dezvoltare profesională şi managementul carierei – Marketing educaţional

Detalii
978-606-8371-00-9
Tehnici informaţionale şi de comunicare – începători

Detalii
978-606-8371-01-6
Politici europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Comunicare interculturală europeană

Detaliiimage044
978-606-92723-1-2
Amintirile unui învăţător român de pe malul Nistrului

Detalii
978-606-92723-2-9
Industria (semi)privată pentru securitate

Detaliiimage048
978-606-92723-3-6
Puncte cardinale îndepărtate Helsinki – Tokyo – Canberra. Note ale unui fost ambasador al României

Detaliiimage050
978-606-92723-4-3
Reforma reformei care a produs in 20 de ani dezindustrializarea şi un deficit de comerţ exterior de 157 miliarde de dolari

Detaliiimage050
978-606-92723-3-6
Istoria Dunării

Detaliiimage036
978-606-92500-6-8
Informaţia statistică şi agricultura – evenimente, fapte, oameni – abordare istorică

Detalii
978-606-92500-7-5
Măsuri complexe de stopare a crizei şi soluţii de reabilitare a economiei naţionale

Detalii
978-606-92500-8-2
Together… for security

Detaliiimage040
978-606-92500-9-9
Trăim pe o planetă bolnavă – Disperare și speranță

Detaliiimage042
978-606-92723-0-5
Pe urmele evoluţiei

Detaliiimage026
978-606-92500-0-6
Patrie, Oştire, Eroism. Cuvinte de învăţătură – Culegere de texte româneşti şi străine

Detaliiimage028
978-606-92500-1-3
Caracterizarea filmelor compozite combinatoriale obţinute prin metoda arcului termoionic în vid

Detaliiimage028
978-606-92500-2-0
Fizică nucleară: probleme pentru elevi şi studenţi

Detalii
978-606-92500-3-7
Un om între oameni. In Memoriam Martin Bercovici

Detaliiimage032
978-606-92500-5-1
Universul Oamenilor de Ştiinţă Români Vol. 1. Ştiinţe Inginereşti

Detaliiimage016
978-606-92161-5-6
Condiţionări logistice în epoca globalizării

Detalii
978-606-92161-6-3
Împreună … pentru securitate

Detalii
978-606-92161-7-0
Al Doilea Război Mondial cea mai mare conflagraţie a secolului XX

Detalii

978-606-92161-8-7
New approach in machining: Turning and drilling application

Detaliiimage024
978-606-92161-9-4
Evoluţia prin asocierea şi într-ajutorarea organismelor – Evolution Through Association and The Mutual Aid

Detalii alt=
978-606-92161-0-1
Metode avansate de gradient conjugat pentru optimizare fără restricţii

Detaliiimage008
978-606-92161-1-8
Fizica şi tehnologia celulelor solare si sistemelor fotovoltaice

Detaliiimage010
978-606-92161-2-5
Analiza sistemelor de depozitare finală a deşeurilor radioactive în rocă de granit

Detaliiimage012
978-606-92161-3-2
Enciclopedia francmasoneriei universale – Lit. B1

Detalii image014<
978-606-92161-4-9
Scurtă Istorie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România